Eesti Maaülikooli Mahekeskus annab välja stipendiume Eesti Maaülikooli mahepõllumajanduse teemaliste lõputööde autorite ning artikleid avaldanud noorteadlaste ja töötajate premeerimiseks.

 

Stipendiume antakse välja neljas kategoorias: Eesti Maaülikooli tudengitele parima bakalaureusetöö ja parima magistritöö stipendium; noorteadlastele parima avaldatud teaduspublikatsiooni stipendium; üliõpilastele ja töötajatele avaldatud populaarteadusliku artikli stipendium.

2019. aastal premeeritakse parimat bakalaureusetöö autorit 250 euroga, parimat magistritöö autorit 350 euroga ja ühte kuni 35-aastast noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 400 euroga. EMÜ üliõpilase ja/või töötaja parima avaldatud eestikeelse populaarteadusliku artikli preemiaks on 200 eurot.

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanud, kes on kaitsnud mahepõllumajanduse teemalise lõputöö 2018/2019. õppeaastal ning maaülikooli doktorandid/töötajad, kes on 2018. või 2019. aastal publitseerinud mahepõllumajanduse teemalisi teadusartikleid. Populaarteadusliku artikli stipendiumile saavad kandideerida kõik EMÜ üliõpilased ja töötajad, kes on 2018. või 2019. aastal avaldanud mahepõllumajanduslikke populaarteaduslikke eestikeelseid artikleid.

 

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb saata avaldus, motivatsioonikiri ja oma bakalaureuse- või magistritöö või teadusartikkel (-artiklid) või eestikeelse(d) populaarteadusliku(d) artikli(d) elektrooniliselt aadressil mahekeskus@emu.ee hiljemalt 1. oktoobriks 2019.

Täpsemad tingimused leiate siit: http://mahekeskus.emu.ee/mahestipendium/

Motivatsioonikirjas tuleb selgitada, kuidas esitatud töö aitab kaasa mahepõllumajanduse arengule. Materjalid võib tuua ka paberkandjal EMÜ Mahekeskusesse Eerikal Tõnissoni majas.

Stipendiaadid kuulutatakse välja novembrikuus toimuval mahepõllumajanduse juubelikonverentsil „Mahepõllumajandus Eestis 30“.

Küsimuste korral pöörduda:

Elen Peetsmann
elen.peetsmann@emu.ee
Tel: 53044003