Stipendium "Põllumees kui tippjuht"

Konverentsi „Põllumees kui tippjuht“ korraldajad ning põllumajandussektori tippjuhi valimise komisjoni liikmed annavad koostöös EMÜ Joosep Tootsi Fondiga välja

 

 

STIPENDIUMI „PÕLLUMEES KUI TIPPJUHT“

 

Stipendiumi eesmärk on rõhutada juhtimisalaste kompetentside olulisust  põllumajandussektoris ning soodustada juhtimisega seotud uurimustööde tegemist. Stipendiumit võivad taotleda kõik põllumajandussektoriga seotud juhtimisalase uurimustöö tegijad nii bakalaureuse, magistri kui doktori tasemel. Lisaks tunnustatakse ka töö juhendajat stipendiumiga võrdses mahus.

 

 

STIPENDIUMI ja JUHENDAJA PREEMIA SUURUS: a 700 eurot

 

Osaleda võib nii töös olevate uurimuste kui ka alles planeeritavate teemadega. Kandideerimiseks palume esitada valminud töö või kavand 10. novembriks 2017.a e-posti aadressidel rit.padjus@swedbank.ee%20ning%20tootsifond@emu.ee.%20">brit.padjus@swedbank.ee ning tootsifond@emu.ee.

 

Stipendiumi taotlusi hindab põllumajandussektori tippjuhi valimise komisjon. Stipendiumi üleandmine toimub 8. detsembril

Eesti Maaülikooli tänuüritusel.

 

Lisainfo: tel 5345 5996 või tootsifond@emu.ee