Saksa Keskkonnafondi DBU stipendiumiprogramm

Saksa Keskkonnafondi DBU stipendiumiprogramm noorteadlastele

 

Saksa Keskkonnafond (DBU) võimaldab stipendiume enesetäiendamiseks Saksamaal. 6–12 kuuline stipendium määratakse töötamiseks ning praktiseerimiseks Saksamaa ülikoolides, uurimisasutustes, ettevõtetes, ministeeriumides, organisatsioonides. Stipendiumi ei ole võimalik kasutada eesmärgiga kaitsta doktoritööd Saksamaa ülikoolides.

Taotlusi oodatakse magistrantidelt, doktorantidelt, noorteadlastelt, inseneridelt, juristidelt jt, kes on seotud keskkonna ja looduskaitse valdkondadega Eestis või Euroopa Liidus.

Vajadusel abistab DBU stipendiaate sobiva enesetäiendamise koha leidmisel Saksamaal. DBU poolt on stipendiumiperioodil tagatud tervise-, õnnetus- ja vastutuskindlustus. Stipendiumiperioodi esimestel nädalatel korraldab DBU Saksamaal saksa keele intensiivõppe kursuse, taotluse võib esitada inglise keeles.

 

Stipendiumi suurus on 1250.- eurot kuus.

 

Kriteeriumid taotlejale:

  • magistriõpe lõpetatud hiljemalt stipendiumiperioodi alguseks, kuid mitte rohkem kui 3 aastat tagasi;
  • Eesti kodakondsus;
  • alaline elukoht Eestis.

 

Taotlus esitatakse on-line keskkonnas, inglise või saksa keeles:

  • CV
  • projekti, töö, uurimisteema detailne kirjeldus (kuni 3 lk)
  • kõrgkooli diplomi koopia
  • juhendaja soovituskiri
  • tõend keeleoskuse kohta (olemasolul)

 

Taotlusi võetakse vastu kuni 01.08.2018. a aadressil https://www.dbu.de/2607.html

 

Täpsem info:

https://www.dbu.de/2581.html

Anne Kivinukk

e-mail: etalon2020@gmail.com

tel: + 372 5523290