Sihtasutus Rotalia Fond stipendium

SA Rotalia Fond stipendium

Rotalia Foundation (USA) ja Sihtasutus Rotalia Fond, omades ühiseid sihte, eelkõige eesti tudengite hariduspüüdele kaasaaitamisel, teevad koostööd nende sihtide saavutamiseks.

Selles koostöös Sihtasutus Rotalia Fond, edaspidi fond, kuulutab välja 50 stipendiumi a’ 2000 €  Eesti avalik-õiguslike ülikoolide (, TTÜ, TalTech, EMÜ, EMTA, EKA) üliõpilastele, kes praegu õpivad täiskoormusega päevaõppes kõrghariduse esimese astme (bakalaureuseõpe, diplomiõpe, rakenduskõrgharidusõpe, integreeritud õpe) 2. aastal või integreeritud õppe eelviimasel aastal nominaalse õppeaja järgi või kõrghariduse teise astme (magistriõpe) 1. aastal.

Sooviavalduste esitamise tähtaeg on 3. mai 2019. a. Stipendiumid antakse üle uue õppeaasta alguses toimuval  aktusel Rotalia majas Tartus.

Kuulutust ja üksikasjalikumat teavet stipendiumi taotlemise tingimustest, sh eranditest, vt ja laadige alla Rotalia veebilehelt .

https://www.rotalia.ee/stipendiumikonkurss.html