Üliõpilaste õpiränne

Üliõpilaste õpirände liigid on:
1. õpingud partnerkõrgkoolis: 3–12 kuud;
2. praktika partnerkõrgkoolis/uurimisasutuses: 6 nädalat kuni 12 kuud.

Õppe- ja praktikakohtade arv 2015/2016 õppeaastaks: 11

Partnerkõrgkoolid 2015/2016:

University of Stavanger (Universitetet i Stavanger)
Hedmark University College (Høgskolen i Hedmark)
Norwegian University of Life Sciences (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)

 

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

Avaldus
Keeletõend (keeletõendi väljastab neile, kel kohutuslik erialane inglise keel sooritatud, keelekeskus: ylle.sihver@emu.ee)
Motivatsioonikiri (vabas vormis kuni 1 lk, eestikeelne)
Õppe- või praktikaplaan

Dokumendid esitada e-posti teel aadressil lilian.ariva@emu.ee

2015/2016 sügissemestri kandideerimistähtaeg on 1. mai 2015
2015/2016 kevadsemestri kandideerimistähtaeg on 15. oktoober 2015

Aruandlus
Praktikaaruanne (täidetakse peale praktika lõppu)
Õppetööaruanne (täidetakse peale õpingute lõppu)

Stipendiumite suurused:
reisitoetus 350.- (õppekoht Oslos) või 450.- (õppekoht mõnes teises Norra linnas)
elamistoetus 939.- kuus
Mobiilsuse algul makstakse üliõpilasele 80% stipendiumisummast. Tagasi tulles esitatakse tõend õpingute/praktika läbimise kohta ning täidetakse aruanne. Seejärel makstakse välja ülejäänud 20% stipendiumisummast.

ÜLIÕPILASE MEELESPEA

Infotunnid:
21.04.2015 kell 14.00 ülikooli aulas (Kreutzwaldi 1a)