Kontaktandmed

Kontaktaktivahendid, mida üliõpilane ise muuta ei saa, on kasutajatunnus ning ülikooli e-post.

Üliõpilane ise saab lisada/muuta oma alternatiivse e-posti aadressi (kui üliõpilasel on mitu alternatiivset aadressi, palun lisada neist vaid üks; kui kasutatav põhiaadress ongi @student.emu.ee aadress, pole seda teistkordselt mõtet lisada), telefoninumbrid, tegeliku, ametliku, ja postiaadressi, internetiaadressi ning kontonumbri.

Tasulistel õppekohtadel õppivad üliõpilased peavad oma aadressi muutmisest andma teada rahandusosakonda (merlin.normann@emu.ee), üksnes ÕISis andmete muutmisest ei piisa. Samas saab avaldada soovi e-arve saamiseks. Rahandusosakond arvestab vaid teateid, mis on saadetud ametlikult @student.emu.ee aadressilt!

Kontaktivahendite alla kuuluvad ka telefoninumber, skype, konto number ja üliõpilase aadress(id).
Kontonumbrit on võimalik sisestada vaid üks (sisestatule makstakse õppetoetus, kui see on määratud. Kui soovid, et õppetoetus edaspidi laekuks mõnele teisele kontole, piisab sellest, kui muudad kontonumbri ÕISis ära). Sisestada saab ka kellegi teise kontonumbri, kuhu soovite, et õppetoetus laekuks.

Vaikimisi eeldatakse, et kontonumber oma õppekoha omaniku oma. Kui soovid sisestada kellegi teise kontonumbrit, tuleb ära võtta linnuke nime ees olevast märkeruudust ning avaneb konto omaniku nime sisestamise vorm.
 


Konto numbri sisestamisel on lisatud IBAN kontrollnumbri kontroll. Senisel kujul konto numbrit sisestades antakse teavitus Konto number ei ole korrektne. Palun kontrollige numbrit ja sisestage uuesti. Siseriikliku konto numbri teisendamiseks IBAN kujule saab kasutada kalkulaatorit http://www.pangaliit.ee/et/arveldused/iban-kalkulaator. Vastav info on kättesaadav ka pangas.

Kontakti liikide e-post, kodune telefon, töötelefon, isiklik internetiaadress, mobiiltelefon, skype, konto number sama väärtuse teistkordne sisestamine ei ole võimalik.

Ametlik aadress on aadress, mille alusel õppetoetuste maksmisel arvestatakse, kas üliõpilasel on lubatud taotleda täiendavat toetust või ei. Kui vastav aadress on sisestamata, täiendavat toetust taotleda ei saa.

Üliõpilasel on kohustus oma kontaktandmete muutumisest ülikooli teavitada (teavitamiseks loetakse andmete muutmist ÕISis).