Kontrolltööd


On kaht liiki kontrolltöid:
* informatiivsed kontrolltööd, millele registreerumist ei toimu: õppetööle registreerumise vormil on veerus Muu info selle aine juures informatsioon kontrolltöö toimumisaja ja koha kohta. Ühel kontrolltööl võib olla mitu toimumisaega, sellisel juhul moodustavad need kontrolltööd grupi. Grupis on kaks või rohkem kontrolltöö toimumisaega eristatud sõnaga või

* registreerumisega kontrolltööd, millele saab ÕISis registreeruda. Kui aines toimub kontrolltöö, millele saab registreeruda, on õppetööle registreerumise vormil veerus Muu info vastava aine juures link Registreeru kontrolltööle.

Ühel kontrolltööl võib olla mitu toimumisaega, sellisel juhul moodustavad need kontrolltööd grupi. Sellisel juhul tuleb registreeruda igast kontrolltöö grupist ühele kontrolltööle. Kontrolltöö valiku vormil on ka kirjas, mitu erinevat kontrolltööd aines on ning iga kontrolltöögrupi jaoks eraldi rippmenüü.
Valige rippmenüüst sobiv kontrolltöö ja vajutage nupule Salvesta. Kontrolltööle registreerujatele võib olla kehtestatud ka piirarv, see on kirjas sulgudes vastava kontrolltöö juures. Kui piirarv on täis, siis sellele kontrolltööle enam registreeruda ei saa.
Registreerumise järel tekib õppetööle registreerumise vormile vastava aine juurde info kontrolltöö kohta, millele registreerusite. Registreeringu juures näidataks kontrolltöö toimumisaega ja -kohta ning kontrolltööle registreeruja nime ning registreerumisaega.

Kontrolltööde tulemused

 

Autoriõigus Eesti Maaülikool ja Tartu Ülikool