Ainetele registreerumise vorm

Ainetele registreerumise vorm

Õppetööle registreerumiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Ainetele ja eksamitele registreerumine. Kui te ei ole valitud semestril ühelegi ainele registreerunud, on vormi ülaservas tekst Te ei ole registreeritud ühelegi ainele.

 

Pärast ainetele registreerumist tekib vormile nimekiri nendest ainetest, millele olete registreeritud. Ainete nimekirja järele kuvatakse mitmele ainele ja mis mahus te olete registreerunud. Eraldi alajaotusena näidatakse aineid, mille kuulajate järjekorras te olete.

Vormi alaservas näete oma isiklikku tunniplaani, mis koosneb nende ainete tundidest, millele olete registreerunud.

Kui vajutate veerus Ainekood ainekoodi lingile, avaneb aine üldandmete väljatrükk.
Veerg Aine nimetus sisaldab lisaks aine nimetusele infot aine kogumahu, aine osa ja selle mahu ning õppevormi kohta. Kui vajutate aine nimetuse lingile, avaneb aine üldandmete vaatamise vorm, millelt saate vaadata sellele ainele vormistatud ainekavu.
Kui ÕISis on aine ainekavasse lisatud kodulehekülje veebiaadress ning õppematerjalid, on aine nimetuse veerus näha ikoonid (maakera- ja kaustakujuline), millele vajutades need veebilehed ja materjalide kaustad avanevad.
Veerg Rühm sisaldab informatsioon ainele registreerumisel valitud rühma nimetuse kohta, tavaliselt sisaldab rühma nimetus eriala lühendit (näiteks VE1) . Lisaks on selles veerus kirjas, kes ning millal teid sellesse rühma on registreerinud. Kui aines õppetöö läbiviimiseks pole rühmi moodustatud, on veerg täitmata.
Veerus Ainele registreeritud on informatsioon ainele registreerija ja registreerimisaja kohta. Registreerija on isik, kes on teid ainele registreerinud. Registreerijaks võite olla te ise, selle aine õppejõud või instituudi õppekorralduse spetsialist.

Muu info veerus on lingid, mille abil saate:
tühistada registreeringu ainele;
vahetada rühma;
vaadata aine õppetunde (link Vaata toimumisi);
registreeruda kontrolltöödele;
registreeruda eksamitele, arvestustele ja korduseksamitele;
vaadata õppeainele varasemate õppijate poolt antud tagasiside kokkuvõtet.

 

Muu info veerus kajastub ka:
info nende eksamite või arvestuste ja kontrolltööde kohta, millele registreerumist ei toimu;
info selle kohta, kui teile on keelatud eksamile pääsemine;
eksamile registreerumiseks vajalik kontrolltöö minimaalne punktisumma;
kontrolltööde eest saadud punktide arv.

Veerus Tulemus kajastub aine eest saadud tulemus, selle kuupäev ja hinde andnud õppejõu perekonnanimi. Kui veerus on ainult õppejõu perekonnanimi (ja kuupäev), kuid tulemus puudub, on teid lisatud protokolli, kuid tulemust pole teile veel sisestatud.

 

Autoriõigus Eesti Maaülikool ja Tartu Ülikool