Soodustused

Üliõpilased saavad vaadata enda kohta ÕISi sisestatud soodustuste andmeid. Soodustused lisab avalduse (ning seda tõendavate dokumentide alusel) ÕISi instituudi õppekorralduse spetsialist.

Üliõpilastel on võimalik soodustusi taotleda kahel eesmärgil:
* õppekulude hüvitamisest vabastamiseks;
* akadeemilise puhkuse ajal õppimiseks.

Soodustust  on võimalik taotleda üliõpilasel, kes on

* alla 3-aastase lapse vanem või eestkostja;
* alla 7-aastase lapse vanem või eestkostja;
* keskmise, raske või sügava puudega isik;
* puudega lapse vanem või eestkostja.

Soodustusi saate vaadata oma üld- ja õppekoha andmete vaatamise vormil vajutades lingile Soodustus. Kui soodustusi pole ÕISi sisestatud, õppija seda linki ei näe.

Lingile vajutamisel näed soodustuse liiki, selle eesmärki, kehtimise lõpukuupäeva ning taotluse andmeid.