Üliõpilase üldandmed

Õppijana saad enda andmeid vaadata vajutades ÕISi pealehel lingile Isikuandmed. Avaneb üld- ja õppekoha andmete vaatamise vorm.

Vormi ülaservas on lingid erinevate andmete vaatamiseks: kontaktandmed, lisaandmed, üliõpilaspileti andmed, dokumendid, õppetöö tulemused, üliõpilase valikud õppekavas.

Üldandmed on ees- ja perekonnanimi, isikukood, kodakondsus, sünniaeg, sugu, päritolu, eelmised nimed, õpinguraamatu number.
Need andmed kantakse ÕISi sisseastumisavalduse alusel SAISist ning neid andmeid üliõpilane ise muuta ei saa. Kui neis andmetes on mingi viga, tuleb õppeosakonda esitada koopia isikut tõendavast dokumendist.
Kui muutunud on nimi (nt abiellumisel), vormistatakse selle kohta korraldus: instituudi õppekorralduse spetsialistile esitatakse avaldus ning nime muutmist tõendava dokumendi koopia.

 

 

Pildi lisamine

Isikuandmete lehe kaudu on võimalik lisada oma pilt. Selleks vali nupp Lisa/muuda pilt.
Vali Browse ning lisa pilt. NB! Pilt peab olema väiksem kui 25 kilobaiti ja tegemist peab olema pildifailiga. Vajuta nupule Lisa.
Samast saab pilti ka vahetada ning eemaldada.