Üliõpilasesinduse valimised ÕISis

Üliõpilasesinduse valimiste perioodil ilmub ÕISi sisse logides hüpikaken:

Vajutades OK, saad teha valiku oma instituudi kandidaatide vahel. Selleks tee märge eelistatud kandidaadi nime ette ning vajuta nuppu Hääleta. Oma häält saad ÕISis muuta kuni valimiste lõpuni, arvesse läheb viimasena antud hääl (ka juhul, kui hääletad mitu korda sama kandidaadi poolt, läheb arvesse ainult üks, viimasena antud hääl).

Peale ÕISi hääletuse lõppu toimub õppehoonetes ka sedelhääletus, ent sellel saavad osaleda vaid need, kes ÕISis oma häält andnud ei ole.