Õppeainete otsimine

Valige pealehelt link Õppeained

Õppeaine otsimiseks ei pea ära määrama kõiki võimalikke kriteeriume, piisab ka ainult ühest (või mitmest, kui teate mingeidki piiranguid). On päringuid, mille puhul ÕIS ise nõuab täpsustusi. Näiteks ei ole võimalik korraga otsida kõiki õppeaineid, millel on kinnitatud ainekava mingiks konkreetseks semestriks - sellist päringut saab teha ainult instituutide kaupa.

Struktuuriüksuse esimene tase on instituut vms muu õpetav struktuuriüksus. Õppeprorektori vastutusala on eraldi välja toodud, kuna doktorikool kuulub selle alla. Lihtsuse huvides on doktorikool ka eraldi välja toodud.

Ainekoodi osa: ainekood on igal õppeainel unikaalne, st ainekoodid ei kordu. Ainekood koosneb instituudi (vm õpetava allüksuse) kahetähelisest lühendist, millele järgneb neljakohaline number. Nende kahe osise vahel on punkt. Ilma punkti märkimata ÕIS vastavat aine üles ei leia! Ainekoodi tähelise osa võib kirjutada ka väikeste tähtedega, reeglina ÕIS otsingute puhul suurtel ja väikestel tähtedel vahet ei tee. Otsides ainet ainekoodi järgi, on tarvilik märkida vähemalt kolm tähemärki (punkt kaasa arvatud; st sobilik on ka otsingukriteerium DK.)

Nimetuse osa lahtrisse kirjutatakse aine nimetus, piisab ka ainult selle osast. Võimalik on otsida nii eesti kui inglise keeles. Otsingut on võimalik teostada ka teistes keeltes (valik kombost), ent reeglina ei ole teistes keeltes õppeaine nimetusi sisestatud. Erandiks on keelekeskus, mille ainete puhul on aine nimetus tõlgitud ka õpetatavasse keelde. Selliste ainete puhul on reeglina ka aine lühikirjeldus jms õpetatavas keeles olemas.
Valides otsingus Nimetuse osa juures keeleks saksa keel ning kirjutades lahtrisse nt Deutsch, leiate aine KE.0011 üles. Sellised tõlgitud nimetused on aga erandiks. Põhiosa aineist on leiatavad ainult eesti ja inglisekeelsete pealkirjade järgi.
Nimetuse juures ei ole oluline teha vahet suur- ja väiketähtedel. Nimetuse osa järgi otsides peab kirjutama vähemalt 4 tähemärki (seda juhul, kui nimetus on ainus kriteerium, mille alusel otsitakse).

Õppejõud
Õppeainet saab otsida ka ainet õpetava õppejõu järgi. Valides nimetuse Õppejõud tagant Otsi, avaneb õppejõu otsimise vorm. Otsida saab kõiki EMÜga seotud isikuid (ka nt üliõpilasi). Otsingus tulevad välja kõik EMÜga seotud isikud vaatamata sellele, kas nad mingit õppeainet ka õpetavad või ei. Juhul kui ei õpeta, annab ÕIS õppeaine otsingu allservas Otsi vajutamise järel teate Ei leitud ühtegi ainet.
Valides õppejõu ning vajutades allservas Otsi, kuvatakse kõik ained, mida inimene EMÜs õpetanud on. St kuvatakse ka ained, mida ta hetkel ei õpeta, kuid mida ta varem õpetanud on. Kuvatav leht on sama, mis avaneb õppejõule, kui ta valib ÕISis (sisse loginuna) pealehelt lingi Minu loetavad õppeained.

Näita ka suletud kandeid
Vaadata saab ka aineid, mis on suletud. Need on ained, mida EMÜs on varem õpetatud, kuid mis ei ole praegu seotud ühegi õppekavaga ning mida hetkel ei õpetata. Suletud kandeid saab vajadusel uuesti avada, sellised õigused on ÕISi peakasutajal. Kui õppeaine on suletud, ei kuvata seda ka õppejõu õppeainete nimistus (va arvatud juhul, kui teha vastav kitsendus). Päringut üle AINULT suletud kannete ei ole veebiversioonis võimalik teha.

Konkreetseks semestriks kinnitatud õppekava
Otsida saab ka selle järgi, kas õppeainel on mingiks kokreetseks semestriks kinnitatud õppekava. Näiteks kui vajate nimekirja kõigist õppeainetest, mida keelekeskus 2013/2014 õppeaasta kevadsemestril statsionaarses õppes õpetab, peate määrama struktuuriüksuse esimese taseme, ainekava õppeaasta ja semestri ning valima kombost statsionaarse õppe. Eraldi on võimalik otsida ka veebitoega kursusi, tehes linnuke vastavasse lahtrisse.

Ridade arv
Kuvatavate ridade arvu saate ise määrata (50-700; vaikimisi 50). Vajalik on see pikemate päringute jaoks (nt näita kõiki struktuuriüksuse aineid).

Kui kriteeriumitele vastavat ainet ei leita, kuvatakse vastuseks Ei leitud ühtegi ainet.
Kui otsing ei ole piisavalt konkreetne, palutakse seda täpsustada.

Õppeaineid saavad vaadata kõik kasutajad, ka need, kes ei ole ÕISi sisse logitud.