Rühmad

Rühmade loomine
Märkige ära, mitut ning millise nimekujuga rühma soovite ning vajutage Lisa. Rühma nime saab vajadusel hiljem muuta.

Rühmade loomine

Õppejõu lisamine

Õppejõu lisamine
Märkige õppejõu funktsioon (lektor, praktikumijuhendaja, seminarijuhendaja). Rühma juurde tuleb märkida kõik õppejõud, kes rühma õpetavad (st nii praktikumijuhendaja kui ka lektor, kui need on erinevad). Õppejõu loendis on õppejõud, kes on ainega sel semestril seotud. Kui vajalikku õppejõudu loendis ei ole, tuleb ta lisada ainekava põhiandmete muutmise juurest.
Piirarv on rühma piirarv. Õppeaine piirarv on rühmade piirarvude summa ning seda ei pea aine info juures eraldi märkima, ÕIS arvutab selle ise.