Õppekavade info

Valides ÕISi pealehelt Õppekavad, saate otsida kõiki Eesti Maaülikoolis õpetatavaid õppekavasid kas struktuuriüksuste kaupa, õppeastmete järgi või ka õppevormi järgi. Vajutades nupule Otsi, avaneb vastavate parameetrite järgi otsitud õppekavade nimekiri.

Vajutades nupule Otsi, avaneb vastavate parameetrite järgi otsitud õppekavade nimekiri

Valides kood või nimetus avaneb õppekava üldandmete vorm.

Õppekava üldandmetes on kirjas õppekava nimetus, nominaalkestus, õppeaste, antav kraad, vastuvõtutingimused, üldeesmärgid, õpiväljundid, erialad jm, kõik andmed, mis iseloomustavad seda konkreetset õppekava.

Igaks õppeaastaks vormistatakse õppekava üdandmete juurde aasta õppekava.

Aasta õppekava on mõeldud vastaval õppeaastal vastuvõetud üliõpilastele. Aasta õppekava sisaldab õppekava sisu lühikirjeldusi eesti ja inglise keeles, nõudeid õppekava lõpetamiseks ning ainete loetelu,  mis on antud õppeaastal vastuvõetud üliõpilastel vajalik läbida.

Kõikide ainete ainekoodid ja nimetused on lingitavad.

Aasta õppekava on jaotatud mooduliteks. Klõpsates Näita mooduli eesmärke, avaneb leht, kus on kirjas mooduli õpiväljundid ja üldeesmärgid.