Otsingutest ÕISis

Otsing

Otsingu tegemiseks sisestage esmalt otsinguvormile (vt joonis, millel on kujutatud õppekavade otsinguvormi) otsingutingimused.

Otsingutingimuste määramisel saate kasutada: rippmenüüsid, märkeruute, sisestus- ja kuupäevavälju. Otsinguid tehes ei saa kasutada tärne ega muid kärpimismärke, jutumärke (fraasi märkimiseks) ega Boole'i operaatoreid (AND, NOT, OR).
Sisestusväljadele andmete sisestamisel ei eristata suuri ja väikeseid tähti, st otsisõna projektijuhtimine on samaväärne otsisõnaga PROJEKTIJUHTIMINE, Projektijuhtimine vms.
Otsingu käigus lähevad arvesse ka kõik sisestatud tühikud. Nt, kui kopeerite kusagilt ainekoodi, jälgige, et selle lõpus ja punktide järel ei oleks üleliigseid tühikuid.

Eri otsingutingimusi saab omavahel kombineerida. Meeles tuleb aga pidada, et iga tingimus, mille te ainete otsingu vormil määrate, kitsendab andmete hulka, mille hulgast otsingut tehakse.

Otsingu käivitamiseks vajutage otsingutingimuste all nupule Otsi. Ekraanile kuvatakse otsingutingimustele vastavad kirjed. Nende avamiseks vajutage vastavatele hüperlinkidele.


Otsingutulemuste sorteerimine

Otsingutulemused on vaikimisi sorteeritud mingi kindla tunnuse järgi kasvavas või kahanevas järjekorras. Järjestamise aluseks oleva tunnuse juures on näha vastav märk. Andmeid saab sorteerida täiendavalt kõikide nende tunnuste järgi, mille nimetused veeru päises on esitatud linkidena. Esimene vajutus lingile järjestab kirjed kasvavas, teine vajutus kahanevas järjekorras.

Joonisel on andmed järjestatud vaikimisi ainekoodi järgi kasvavas järjestuses. Otsingutulemusi saab järjestada ka aine nimetuse ja mahu järgi.

Autoriõigus Eesti Maaülikool ja Tartu Ülikool