Tehnilised terminid

Veebikeskkonnas töötavate programmide korral toimub suhtlemine kasutaja ja infosüsteemi vahel spetsiaalsete sisestusvahendite (sisestusväli, nupud jms) kaudu. Andmete sisestamise, nuppudele vajutamise jms järel annab infosüsteem kasutajale automaatset tagasisidet, st teavitab või hoiatab kasutajat teatud juhtudel (nt kohustuslikud väljad on täitmata, samad andmed on juba lisatud vms).

    Hüperlink

Hüperlink ehk lühidalt link on viide, mis võimaldab liikuda ühelt sisendvormilt või aruandelt teisele. Hüperlingid on kirjutatud rohelise tekstiga ja alla kriipsutatud. Nt vajutades joonisel kujutatud aine nimetuse lingile, avaneb selle aine üldandmete vorm.


    Hüpikaken

Hüpikaken ehk pop-up aken ilmub ekraanile pärast mingit kasutajapoolset toimingut (nt teatud lingile või nupule vajutamist) või juhul, kui kasutajal on õigus teha mingeid toiminguid, milleks on tehtud meeldetuletus (nt üliõpilasesinduse valimised, õppeainetele tagasiside andmine vms). Lugege hoolikalt, mis on hüpikaknasse kirjutatud ja tehke vastavalt sellele valik Sobib (OK) või Loobu (Cancel).    Märkeruut

Märkeruut on mõeldud teatud omaduse või parameetri valimiseks. Märkeruudu kõrval on kirjas ka seda omadust või parameetrit iseloomustav nimetus. Kui soovite, et mingit omadust võetaks arvesse (nt otsingutingimusena) täitke märkeruut sellele vajutades. Võimalik on täita ka mitu märkeruutu ehk valida mitut omadust.

Nt joonisel on võimalik märkeruutu täites anda märku, millist liiki tunde üksuse ainete tundide hulgast otsida.

    Nupp

Nupp on vahend teatud tegevuse käivitamiseks. Nupule on tavaliselt kirjutatud tekst, mis iseloomustab käivitatavat tegevust. Näiteks nupule Otsi vajutades on võimalik käivitada otsing.
 

 

    Raadionupp

Raadionupud tähistavad omaduse või parameetri väärtuste rühma, mille hulgast saab korraga valida ainult ühe väärtuse. Valitud väärtuse märkimise tunnuseks on ringi sees olev punkt.

 

    Rippmenüü

Rippmenüü on allpoole avanev menüü, millest vaikimisi on näha ainult üks rida ning milles etteantud alternatiivsete väärtuste hulgast saab määrata otsingut kitsendavad tingimused. Rippmenüü kohta näidatakse määratava väärtuse nimetuse välja ja rippmenüüd, millest saab väärtuse määrata.

Rippmenüüst väärtuse määramiseks avage esmalt rippmenüü sellel korra vajutades, seejärel liikuge kursoriga sobivale valikule (valitav väärtus eristub teise värviga) ja vajutage sellele.

Rippmenüü abil on võimalik ka andmeid lisada. Sellisel juhul lisandub see rippmenüüs olev väärtus, millele kursoriga liigute, andmete lisamise või muutmise vormile.

 

    Sisestusväli

Sisestusväli koosneb kahest osast: sisestusvälja nimetusest ja väärtuse lahtrist. Sisestusvälja nimetus on tekst, mis selgitab sisestatava väärtuse sisu. Väärtuse lahter on ette nähtud välja väärtuse sisestamiseks. Sisestusväljad on kasutusel nii andmete otsingul kui ka uute andmete sisestamisel.

Igale andmeväljale on määratud kindel tüüp (nt numbriväli, tekstiväli, kuupäevaväli). Juhul kui üritatakse sisestada vale tüüpi väärtust, väljastab programm vastava hoiatusteksti ning andmeid ei salvestata. Nt kuupäeva väljale ei tohi sisestada tähti ja kuupäeva formaat peab olema kujul PP.KK.AAAA, PPKKAAAA või PPKKAA. Kui kuupäev on sisestatud kuidagi teisiti, kuvatakse ekraanile hüpikaken teatega Kuupäev peab olema ühel kujudest: PP.KK.AAAA, PPKKAAAA või PPKKAA.

 

Autoriõigus Eesti Maaülikool ja Tartu Ülikool