Õpingute alusdokumendid

Õppekavad

Õppekava statuut (Lisa 1, Lisa 2, Lisa 3)

Õppe kvaliteedistrateegia

Õppekorralduseeskiri (kehtib alates 01.09.2016)

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise ning õpitulemuste ülekandmise tingimused ja kord (VÕTA)


Eesti Maaülikooli õppestipendiumi statuut

Õppekulude hüvitamise kord (kehtib alates 01.09.2016)

Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord (kehtib alates 01.09.2016)

Õppeteenustasud ja sihtstipendiumid 2016/2017 õppeaastal

Õppeteenustasud ja sihtstipendiumid 2017/2018 õppeaastal

Doktorandistipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord (nutikas spetsialiseerumine)

Tulemusstipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord Eesti Maaülikoolis

Erialastipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord

Tuutori/tugitudengi stipendiumi statuut


Bakalaureuse- ja magistrikraadi ning rakenduskõrgharidusõppe diplomi andmise tingimused ja kord

Lõputöö vormistamise nõuded

Lõputöö lisad .doc formaadis

Doktorikraadi taotlemise ja kaitsmise tingimused ning kord

Doktoritöö vormistamise nõuded

 

Tegevuse Dora Pluss alategevuse 1.1, noorteadlaste ja magistrantide osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses, toetuste taotlemise kord Eesti Maaülikoolis 2017. aastal

DoRa Pluss alategevuse 1.1 lühiajalise õpirände toetuste juhend

PRÕM praktika sõidu- ja majutustoetuse taotlemise kord (Toetuse taotlemise tingimused on sätestatud rektori 28. aprilli 2017 käskkirjas nr 1-8/17, mida on täiendatud rektori 8. augusti 2017 käskkirjaga nr 1-8/28. Taotlemise korra tervikteksti saab lugeda siin)