VÕTA komisjonid ja nõustajad instituutides

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Lagle Lõhmus (lagle.lohmus@emu.ee). Keskkonnakaitse, linna- ja tööstusmaastike korralduse, keskkonnaplaneerimisee ja maastikukorralduse, maastikuarhitektuuri, maastikukaitse ja -hoolduse,  aianduse ja keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekavad.

Maire Vatsar (maire.vatsar@emu.ee). Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise, loodusturismi, kalanduse- ja vesiviljeluse, vee- ja maismaaökosüsteemide rakendusbioloogia ja põllumajanduse õppekavad.
VÕTA komisjon:
Katrin Jõgar (esimees), Kadri Karp, Kadri Kask, Kadri Maikov, Sirje Vilbaste, Lea Sudakova.


Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Piret Aus (piret.aus@emu.ee)    
VÕTA komisjon:
Einar Orgmets (esimees), Arvo Viltrop, Piret Aus.
 

Metsandus- ja maaehitusinstituut
Merit Karro (merit.karro@emu.ee). Geodeesia, geomaatika, kinnisvara planeerimine, maaehitus, maakorraldus, veemajandus.
Anneli Veemees (anneli.veemees@emu.ee). Loodusvarade kasutamine ja kaitse (bak ja mag), metsandus, metsamajandus, metsatööstus, taastuvenergia ressursid, puidutöötlemise tehnoloogia.
VÕTA komisjon:
Vaike Reisner (esimees), Jaan Miljan, Diana Laarmann, Harli Jürgenson.


Tehnikainstituut ja tehnikakolledž
Heli Mäesepp (heli.maesepp@emu.ee)
VÕTA komisjon:
Arvo Leola (esimees), Toivo Leola, Olga Panova, Arne Küüt, Heiki Lill.

 

Majandus- ja sotsiaalinstituut
bakalaureuseõpe:
Kai Mitri (kai.mitri@emu.ee)
Ülle Kulp (ylle.kulp@emu.ee)
magistriõpe:
Moona Arrak (moona.arrak@emu.ee)
VÕTA komisjon:
Jaana Orin (esimees), Jüri Krusealle, Ülle Roosmaa, Maire Nurmet, Reet Põldaru.
 

Doktoriõpe
VÕTA nõustajad:
Heli Mäesepp (tehnikainstituut);
Vaike Reisner (metsandus- ja maaehitusinstituut);
Piret Aus (veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut);
Lagle Lõhmus (põllumajandus- ja keskkonnainstituut).

Doktoriõppe (kõik õppekavad) VÕTA komisjon:
Esimees: Ina Järve, õppeosakonna juhataja;
Liikmed:
Arvo Viltrop, professor;
Harli Jürgenson, dotsent;
Ants-Hannes Viira, teadur;
Katrin Jõgar, dotsent;
Arvo Leola, dotsent.