VÕTA komisjonid ja nõustajad instituutides

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Nõustajad õppekavade lõikes:
Maire Vatsar (maire.vatsar@emu.ee): loodusturism (bak ja mag), vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia (bak ja mag),  keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus, maastikuarhitektuur
Lagle Lõhmus (lagle.lohmus@emu.ee): aiandus (bak ja mag), põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (bak ja mag), põllumajandusettevõtte majandamine (bak) keskkonnakaitse (bak) , linna- ja tööstusmaastike korraldus (bak ja mag), maastikukaitse ja –hooldus (mag).

PK-s on kaks VÕTA komisjoni:
VÕTA komisjon (põllumajandus):
Endla Reintam (esimees), Enn Lauringson, Kadri Karp, Katrin Jõgar.
(õppekavad: aiandus (bak ja mag), põllu- ja aiasaaduste tootmine, põllumajandusettevõtte majandamine, põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (bak ja mag), Taimesaaduste tootmistehnoloogiad ja tootearendus).

VÕTA komisjon (keskkond):
Kadri Kask (esimees), Ingmar Ott, Sirje Vilbaste, Endla Reintam, Kadri Maikov.
(õppekavad: loodusturism (bak ja mag), vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia (bak ja mag), keskkonnakaitse, keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus, linna- ja tööstusmaastike korraldus (bak ja mag), maastikuarhitektuur, maastikukaitse ja -hooldus).


Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Piret Aus (piret.aus@emu.ee)    
VÕTA komisjon:
Einar Orgmets (esimees), Väino Poikalainen, Arvo Viltrop.
 

Metsandus- ja maaehitusinstituut
Merit Karro (merit.karro@emu.ee) - õppekavad: geodeesia, geomaatika, kinnisvara planeerimine, maaehitus, maakorraldus, veemajandus.
Anneli Veemees (anneli.veemees@emu.ee)   - õppekavad: loodusvarade kasutamine ja kaitse (bak ja mag), metsandus, metsamajandus, metsatööstus, taastuvenergia ressursid, puidutöötlemise tehnoloogia.
VÕTA komisjon:
Vaike Reisner (esimees), Jaan Miljan, Diana Laarmann, Harli Jürgenson.

Tehnikainstituut ja tehnikakolledž
Heli Mäesepp (heli.maesepp@emu.ee)
VÕTA komisjon:
Arvo Leola (esimees), Toivo Leola, Olga Panova, Arne Küüt, Heiki Lill.

 

Majandus- ja sotsiaalinstituut
bakalaureuseõpe:
Kai Mitri (kai.mitri@emu.ee)
Ülle Kulp (ylle.kulp@emu.ee)
magistriõpe:
Moona Arrak (moona.arrak@emu.ee)
VÕTA komisjon:
Jaana Orin (esimees), Jüri Krusealle, Ülle Roosmaa, Maire Nurmet, Reet Põldaru.
 

Doktoriõpe
VÕTA nõustajad:
Heli Mäesepp (tehnikainstituut);
Vaike Reisner (metsandus- ja maaehitusinstituut);
Piret Aus (veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut);
Lagle Lõhmus (põllumajandus- ja keskkonnainstituut);
Lilian Ariva (doktorikool).

Doktoriõppe (kõik õppekavad) VÕTA komisjon:
Esimees: Ina Järve, õppeosakonna juhataja;
Liikmed:
Arvo Viltrop, professor;
Harli Jürgenson, dotsent;
Ants-Hannes Viira, teadur;
Endla Reintam, dotsent;
Arvo Leola, dotsent;
Lilian Ariva, doktoriõppe peaspetsialist.