Avatud ülikool

Maaülikooli avatud ülikooli eesmärk on erinevate täiendusõppe võimaluste pakkumine.

Avatud ülikooli kaudu õppima oodatud on igaüks, kes soovib:

  • osaleda täiendõppekursustel
  • täiendada erialaseid teadmisi ja oskusi
  • jätkata katkenud õpinguid
  • arendada end oma huvialadel


Koostöös instituutidega korraldame täiendusõppekursuseid kõigis maaülikoolis õpetatavates valdkondades.

Oleme valmis koostama täiendõppekava vastavalt tellija vajadustele. 

Avatud ülikooli kaudu võimalik õppida kõiki maaülikoolis õpetatavaid õppeaineid, komplekteerides neist endale sobiva õppeplaani.

 

Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Kreutzwaldi 1A-118, 51014 Tartu
tel 731 3275, 731 3174, 731 3175
avayl@emu.ee