Üliõpilasesindus

Üliõpilasesinduse tegevuse põhieesmärkideks on

  • seista üliõpilastele pakutava hariduse kvaliteedi parandamise eest;
  • seista õppe- ja teadustööks vajalikku keskkonna parandamise eest;
  • seista üliõpilaste sotsiaalsete tagatiste- ja elamistingimuste parandamise eest;
  • tagada üliõpilaskonna esindatus üliõpilaste huvisid ja õigusi puudutavates otsustusprotsessides;
  • toetada ja korraldada üliõpilasüritusi;
  • toetada EMÜ üliõpilasühenduste tegevust;
  • edendada üliõpilaste vabaaja veetmise ja sportimisvõimalusi;
  • pakkuda üliõpilastele vajalikke teenuseid (nt. tekkel, sõrmus, printimisteenused jne.)

Meilt saad veel

  • õppeinfosüsteemi paroole;
  • jagame Üliõpilasesinduse ja Maaülikooli kleepse;
  • müüme Üliõpilasesinduse ja Maaülikooli sümboolikaga meeneid;
  • kokkuleppel võimalik kasutada esinduse ruume seminaride, koosolekute ja muude ürituste tarbeks;
  • aitame igat üliõpilast tasuta jõu ja nõuga.

Kontakt

Kreutzwaldi 52 Torni ühika all, sissepääs parkla poolt.

51014 Tartu

Telefon(esindus) +372 7313 049

 

Avatud:
E - N 9.00 - 17.00
R 9.00 - 16.00
Lõuna 12.00 - 12.30

Üliõpilasesinduse kodulehele