Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus

 

 

Tippspetsialistiks ei sünnita, vaid õpitakse.

                       – 
Sandra Metsa, EMÜ vilistlane, Domus Kinnisvara Lõuna-                                                        Eesti regiooni juht / kutseline maakler / EKMK juhatuse liige /                                                Aasta maakler 2017                     

 

  • Meil omandad oskused geodeesias ning kinnisvara- ja maakorralduses.

  • Tegutsed innovatiivsel erialal, mis areneb koos digi- ja kosmosetehnoloogiaga.

  • Arendad juriidilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid oskusi, mille abil oled edukas kiiresti kasvaval kinnisvaraturul.

 

Eestis ja kogu maailmas vajatakse üha enam spetsialiste, kes oskavad koguda ruumiinfot ning seda visualiseerida geoinfosüsteemides (GIS) ja 3D mudelites. Kinnisvara hindade tõus ning kinnisvara arendamine suurendab nõudlust kõrgharitud spetsialistide järele, kes oskaks anda nõu kinnisvara- ja maakorralduslikes küsimustes, lahendada maavaidlusi ning vormistada vastavasisulisi dokumente.

 

Geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse õppekavas õpetatavad ained jagunevad laias laastus kaheks – tehnilisteks ja õiguslik/majanduslikeks.

Ühest küljest saad teadmisi seadmetest, millega looduses mõõtmisi teha, informatsiooni koguda ning seda visualiseerida, mistõttu on rõhk kaasaegsete tehnoloogiate (GPS-id, laserid, droonid) tundmaõppimisel. Teisalt saad aga teadmised maa kui kinnisvara õiguslikest, majanduslikest ja tehnilistest omadustest, mis võimaldavad hoida kätt kinnisvara arengute tuiksoonel.

Kahe suuna kombineerimisel on Sinu töö tulevikus väga vaheldusrikas, innovatiivne, põnev ja tulus. Geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse lõpetajana kujundad maailma enda ümber. 

 

Meil õpid:

  • põhimõisteid geodeesia, kinnisvara, maakorralduse ja maakasutuse planeerimise kohta;
  • analüüsima geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldusega seotud probleeme ja hindama erinevaid lahendusi;
  • rakendama geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse valdkonna meetodeid erialaste ülesannete lahendamisel.

 

Õpingud on huvitavad ja mitmekesised, sisaldades nii loenguid, seminare, praktikume ja laboratoorseid töid kui ka ekskursioone. Samuti on Sul võimalus oma praktika teha eriala parimate ettevõtete juures.

 

Õpe toimub päevases õppevormis ja kestab kokku kolm aastat. Õppejõud on oma eriala tippspetsialistid, lisaks kaasatakse õppetöösse ka praktikuid era- ja avalik-õiguslikust sektorist.

 

Lõpetajana leiad tööd geodeesia, kinnisvara või maakorralduse valdkonnas nii avalikus- kui erasektoris: geodeesia- ja kartograafiafirmades, maakorralduse ja planeerimisega tegelevates firmades, kinnisvara arendamise, hindamise ja vahendamisega tegelevates ettevõtetes, kinnisvara haldusfirmades, linna- ja vallavalitsustes või riigiasutustes (Maa-amet, PRIA, Riigi Kinnisvara AS, Lennuamet, Keskkonnaministeerium, Kaitseministeerium jt).

Samuti oled valmis jätkama õpinguid geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse eriala magistriõppes:

 

 

 


Küsi/Võta ühendust:

Aive Liibusk
Geomaatika õppetool
Metsandus- ja maaehitusinstituut
E-post: aive.liibusk@emu.ee
Telefon: +372 731 3196


 

 

Hoia geomaatika õppetooli tegemistel silma peal: