Kalandus ja vesiviljelus

 

„Et oma elus mingi siht või tegevus leida, peab olema huvi ning veidike ka tahet. Minul oli huvi vee-elustiku vastu, eeskätt läbi kalade. Eesti Maaülikool võimaldas seda veealust maailma süvendatult tundma õppida ning viis mind kokku inimestega, kellest said minu juhendajad, sõbrad ja kolleegid.“


                         – Siim Kahar, MSc, Turu Ülikooli doktorant 

                                 

 

  • Meil õpid tundma ja kasutama kaasaegseid kalapüügi ja vesiviljeluse tehnoloogiaid ja turustamise võimalusi.

  • Tegutsed erialal, mis on aluseks biomajandusel põhinevale sinisele majanduskasvule.

  • Lõpetajana oskad püüda, kasvatada, töödelda ja turustada kala ning teisi veeorganisme ning oled pädev töötama kaasaegsetes kalanduse ja vesiviljeluse valdkonnaga seotud ettevõtetes ja riigiasutuses.

 

Kui soovid tulevikus tegutseda praktilises kalanduses ja vesiviljeluses, vali maaülikool!

 

Kalanduse ja vesiviljeluse õppekava valmistab ette praktiliste oskustega spetsialiste, kes on valmis töötama nii praktilises kalanduses, st majandama looduslike kalaressurssidega, kui ka vesiviljeluses, st „tootma“ kalasid, vähke, molluskeid ja vetikaid.

 

Meil õpid:

  • globaalseid muutusi veeökosüsteemides ja nende mõju loodusressursside kasutamisele;
  • hüdrobioloogia ja –keemia aluseid;
  • veekoguse elustikku ja ökotoksikoloogiat;
  • kalade bioloogiat, ökoloogiat, füsioloogiat, paljundamist, geneetikat, toitumist ja haiguste tõrjet;
  • kalavarude haldamist ja püügitehnoloogiaid;
  • kalade käitlemist ja turustamist, sh toiduohutust;
  • vesiviljeluse tehnoloogiaid ja akvaristikat.

 

Õpingud on huvitavad ja mitmekesised, sisaldades nii loenguid, seminare kui ka laboratoorseid töid. Praktiline väljaõpe toimub hüdrobioloogia, kalanduse ja vesiviljeluse praktikate kujul näiteks maaülikooli limnoloogiakeskuses Võrtsjärve kaldal. Vesiviljeluse praktika läbitakse kala- ja vähikasvandustes, osa kalanduspraktikast toimub rannikumerel. Samuti on Sul võimalik oma praktika teha nii era- kui avalik-õigusliku sektori parimate ettevõtete juures.

 

Õpe toimub päevases õppevormis ja kestab kokku kolm aastat. Õppetöösse kaastakse veekogude, kalanduse ja vesiviljeluse parimaid asjatundjaid Eestis, samuti teiste kõrgkoolide õppejõude, kes on osalenud rahvusvahelistest teadusprojektides.

 

Lõpetajana leiad tööd tootmis- või tippjuhina kalanduse või vesiviljeluse valdkonna ettevõtetes, spetsialistina kalanduse ja vesiviljeluse riikliku reguleerimise ja finantseerimisega tegelevates ametiasutustes, nagu Keskkonnaministeerium, PRIA, Veterinaar- ja Toiduamet, Keskkonnainspektsioon jm. Samuti oled valmis jätkama õpinguid magistriõppes. 

 


Küsi/Võta ühendust:

Maire Vatsar
Kalanduse ja vesiviljeluse õppekorralduse spetsialist
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
E-post: maire.vatsar@emu.ee
Telefon: +372 731 3886