Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine

 

 

 

„Eesti Maaülikoolis omandatud teadmised ning arendatud mõtlemisvõime on eduka karjääri üheks eelduseks.“

                         – 
Raimond Tamm, EMÜ vilistlane, Tartu abilinnapea

 

  • Meilt saad teadmised ja oskused oma ettevõtte asutamiseks ja majandamiseks.

  • Lõpetajana oskad tunnetada ja ära tunda maamajanduse eripärasid ja võimalusi.

 

Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekaval saad suurepäraste teoreetiliste teadmistega spetsialistiks. Ühtlasi saad ka praktilised oskused ettevõtte tegevuse korraldamiseks, analüüsimiseks ja arendamiseks. Selline kombinatsioon võimaldab sul tööle asuda nii era- kui avalikus sektoris.
 

Tahad saada ettevõtjaks? Need teadmised ja oskused on kasulikud ka oma ettevõtte asutamiseks ja selle majandamiseks – juhtimiseks, arendamiseks, tootmise planeerimiseks ning äriplaanide elluviimiseks.
 

Meil õpid:

  • tunnetama ja tuvastama maamajanduse eripärasid;
  • aru saama biomajandusest ehk taastuvatel bioressurssidel põhinevast tootmisest ja väärindamisest;
  • mõistma maapiirkondades toimuvaid protsesse ja neid juhtima. Samuti omandad oskuse nägema ette, hoidma ära ja lahendama riskiolukordi;
  • majandusarvestust (raamatupidamist), maksundust ja finantsjuhtimist;
  • väärtustama maaelu ja ressursside kestlikku kasutamist ning hindama puhast elukeskkonda.


Bakalaureuseõppes omandatakse põhiteadmised ökonoomikast (rõhuga maamajandusele), rahandusest ja finantsjuhtimisest, õpitakse tundma maamajanduse arengusuundi ja aktuaalseid probleeme.

Õppekava annab akadeemilise lugemisoskuse ja oskuse mõelda analüütiliselt. Õpe on praktiline, mis annab hea ettevalmistuse ning aitab lõpetamise järel kiiresti tööellu siirduda.

 

Õpingud annavad mitmekesise õppekogemuse: teadmisi omandatakse loengutes, seminarides ja praktikumides. Lisaks arendavad kodutööd iseseisva töö oskust, meeskonnatöö-, koostöö- ja läbirääkimisoskust ning ettekanded esinemisoskust. Suvine ettevõttepraktika annab ka praktilise töökogemuse, mis tuleb pärast ülikooli lõpetamist kasuks tööle kandideerimisel. 

 

Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekava on pälvinud rahvusvahelise tunnustuse. Õppejõud on oma ala eksperdid, kes osalevad teadusprojektides ning kujundavad põllumajanduspoliitika üldsuundi. Õpetamisse on kaasatud ka praktikud nii era- kui ka avalikust sektorist. Siinne õpikeskkond on sõbralik ja teineteist toetav.

 

Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise bakalaureuseõppekaval saab õppida nii päeva- kui sessioonõppevormis. Sessioonõpe toimub üldjuhul üle kolme nädala neljapäevast pühapäevani (vt toimumisaegu siit). Sessioonõppes õppija peab olema valmis suuremas mahus iseseisvaks tööks.
 

Meie lõpetajad leiavad endale töö nii era- kui ka avalikus sektoris. Omandatud erialased teadmised võimaldavad lõpetanutel tööle asuda majandusspetsialistina (ökonomist, majandusanalüütik, raamatupidaja, finantsist, tootmis- ja müügikorraldaja, ostu- ja müügijuht) ettevõtetes, kohalikes omavalitsustes jt riigivalitsusorganites, mittetulundussektoris või enda poolt asutatud ettevõttes.
 

Õppekava kõigil tudengitel on võimalik vahetustudengina õppida mõnes välisülikoolis. Välisülikoolides õppimise ja praktika kohta leiad lisainfot SIIT. Bakalaureuse õppekava kestab kolm aastat ning paljud lõpetanud jätkavad oma õpinguid sessioonõppe vormis magistriõppes.

Õpinguid on võimalik jätkata kahel magistriõppekaval:
 


Küsi/Võta ühendust:

Jaana Orin
Majandus- ja sotsiaalinstituudi õppekorraldusosakond
E-post: jaana.orin@emu.ee
Telefon: +372 731 3061


 

Hoia majandus- ja sotsiaalinstituudi tegemistel silma peal: