Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia

 

 • Meil õpid vee ja maismaa ökosüsteemide elustikku, seisundi jälgimist, majandamist, kaitset ja tervendamist.

 • Oskad erialaliselt suhelda nii Eestis kui välismaal ning tunned vastavaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid.

 • Lõpetajana oskad sobitada inimtegevust nii, et meie loodus oleks igikestev.

 

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia õppekaval on võimalik valida kahe suuna vahel. Mõlemas osalevad tudengid välitöödel, analüüside tegemisel, teaduslike katsete läbiviimisel ja tulemuste analüüsimisel:

 

Vee ökosüsteemide rakendusbioloogia, milles õpe toimub suures mahus Võrtsjärve kaldal asuvas limnoloogiakeskuses.

Maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia, milles õpe toimub ka välibaasides mere kaldal Virtsu lähedal Puhtus ning Peipsi järve lähedal Järvseljal.

 

Meil õpid:

 • elustikku bakteritest põtradeni;
 • globaalseid muutusi looduses;
 • kui palju looduslikud ökosüsteemid on võimelised varusid tootma;
 • ökosüsteemide looduslikkuse taastamist;
 • veekogude ja maismaa ökoloogiat;
 • keskkonnakaitset, -poliitikat ja –korraldust;
 • ökotoksikoloogiat;
 • looduskaitsealade ja veekogude majandamist;
 • kalandust jm.

 

Õpingud on huvitavad ja mitmekesised, sisaldades nii loenguid, seminare kui ka praktikume. Samuti on Sul võimalus oma praktika teha eriala parimate ettevõtete juures.

 

Õpe toimub päevases õppevormis ja kestab kokku kolm aastat. Õppejõud on oma eriala tippspetsialistid, lisaks kaasatakse õppetöösse ka praktikuid era- ja avalik-õiguslikust sektorist.

 

Üha populaarsem on õppimine või ettevõtluspraktika ERASMUS-vahetusüliõpilasena välismaal. Välisülikoolides õppimise ja praktika kohta leiad lisainfot SIIT.

 

Lõpetajana võid tööle asuda elustiku, ökosüsteemi kaitse, majandamise ja taastamise valdkonnaga tegelevates organisatsioonides, nagu keskkonnaministeerium, keskkonnaamet, keskkonnakitseorganisatsioonid, juhtiva spetsialisti juhendamisel ning pärast õpetajakoolituse läbimist ka loodusainete õpetajana.

Omandatud bakalaureusekraad loob eeldused õpingute jätkamiseks magistriõppes:

 

 


Küsi/Võta ühendust:

Ingmar Ott, Maire Vatsar
Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool
Põllumajandus- ja Keskkonnainstituut
E-post: ingmar.ott@emu.ee, maire.vatsar@emu.ee
Telefon: +372 731 3525, +372 731 3886