Tehnotroonika

  • Meil omandad tehnoloogilisi teadmisi ja praktilisi oskusi, et luua intelligentseid süsteeme ning tagada nende arvutijuhitav funktsioneerimine.

  • Lõpetajana tegutsed erialal, mis loob edasised võimalused enesearenguks läbi elukestva õppe​.

 

Tehnotroonika on multidistsiplinaarne eriala, mis moodustub neljast tehnikavaldkonna suunast: arvutustehnika, elektrotehnika, elektroonika ja mehaanika. Nelja-aastasel rakenduskõrghariduse õppekaval saad alusteadmised inseneriasjandusest. Õppekava läbinuna omistatakse Sulle mehhatroonikainseneri esmakutse (tase 6).

 

Tehnotroonika õppekaval on võimalik spetsialiseeruda järgmistele erialadele:

Elektroonika eriala

Elektroonika suuna läbinuna tunned arvuti põhikomponentide ning mikrokontrollerite ehitust ja tööpõhimõtet, oskad kontrollereid programmeerida, suudab projekteerida ning reaalselt käivitada riistvarasüsteeme, tunned telekommunikatsiooni aluseid ja reaalajasüsteemide tööd. Moodul lõpeb riistvaraprojekti koostamisega.

Mehaanika eriala

Mehaanika suunale spetsialiseerudes õpid tundma elektri-, pneumo- ja hüdroajameid, erinevaid materjalide töötlemistehnoloogiaid ning arvprogrammjuhtimisega (CNC) tööpinke. Moodul lõpeb tooteprojekti koostamisega.

 

Rakenduskõrgharidusõppe vältel omandad süvendatud teadmised insenerigraafikast, visuaal­programmeerimisest, raalprojekteerimisest, elektriahelatest, elektroonikast, elektrimõõtmistest, diferentsiaal- ja integraalarvutusest, inseneri- ja masinamehaanikast, majandusteaduse alustest, protsesside juhtimisest, masinaelementidest ning robotitehnikast.

 

Õpingud on huvitavad ja mitmekesised, sisaldades nii loenguid kui seminare. Olulise osa õppemahust moodustavad tehnotroonika õppekaval erinevad praktikad, nagu materjalide töötlemise tehnoloogiapraktika, sissejuhatav erialapraktika, pingipraktika ning toomist- ja diplomipraktika.

 

Õpe toimub päevases õppevormis ja kestab kokku neli aastat. Õppejõud on noored innovaatilise mõtlemisviisiga eriala tippspetsialistid, lisaks kaasatakse õppetöösse ka praktikuid era- ja avalik-õiguslikust sektorist. Üha populaarsem on õppimine või ettevõtluspraktika ERASMUS-vahetusüliõpilasena välismaal. Välisülikoolides õppimise ja praktika kohta leiad lisainfot SIIT.

 

Lõpetajana võid tööle asuda tootmis- või arendusettevõttes tehnikaspetsialisti, tehnoloogi, hooldusjuhi või projekteerijana. Samuti toetab õppekava suunitlus alustamist erialase ettevõtlusega. Samuti on võimalik õpinguid jätkata magistrantuuris.

 

Sellele õppekavale immatrikuleeritud üliõpilased saavad taotleda nutika spetsialiseerumise stipendiumi ehk erialastipendiumi 160 € kuus. Vaata lähemalt siit! Samuti on sellel õppekaval õppima asumisel võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiad Eesti Töötukassa kodulehelt.

 

Üliõpilaste seltsielu eest kannab hoolt Tehnikaüliõpilaste Selts, mille eesmärk on insenerihariduse populariseerimine Eestis.


Küsi/Võta ühendust:

Heiki Lill
Tartu Tehnikakolledž
E-post: heiki.lill@emu.ee
Telefon: +372 731 3330