Vastuvõtuarvud

Rakenduskõrgharidusõpe

 

Õppekava

Üliõpilaste vastuvõtuks moodustatavate õppekohtade arvud statsionaarses õppes

Tehnotroonika

30

Puidutöötlemise tehnoloogia

25

 

 

Bakalaureuseõpe 

 

Õppekava

Üliõpilaste vastuvõtuks moodustatavate õppekohtade arvud

statsionaarne õpe

kaugõpe

Aiandus

20

0

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine

50

0

Loomakasvatus

20

0

Kalandus ja vesiviljelus

15 0

Metsandus

60

0

Loodusvarade kasutamine ja kaitse

25

0

Loodusturism

20

0

Keskkonnakaitse

40

0

Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus

25

0

Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine

57

43

Tehnika ja tehnoloogia

40

35

Toiduainete tehnoloogia

25

0

Geodeesia ja maakorraldus

40

0

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia

20

0

 

 

Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhinev õpe

 

 1. Loomaarstiõpe

Õppekava

Üliõpilaste vastuvõtuks moodustatavate õppekohtade arvud

statsionaarses õppes

Veterinaarmeditsiin, eesti õppekeelega õppekava

32

Veterinaarmeditsiin, inglise õppekeelega õppekava

32

 

 

2. Ehitusinseneriõpe

Õppekava

Üliõpilaste vastuvõtuks moodustatavate õppekohtade arvud

statsionaarses õppes

Maaehitus

35

Vesiehitus ja veekaitse

20