Erialad

 

BAKALAUREUSE-, LOOMAARSTI- JA EHITUSINSENERIÕPE

Statsionaarne õpe

Õppekava / eriala Vaata õppekava /
lühitutvustust

Vaata õppeplaani
(õppeainete jaotus semestrite kaupa)

Põllu- ja aiasaaduste tootmine

Vaata õppekava Vaata õppeplaani

Aiandus

Vaata lühitutvustust  

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine

Vaata lühitutvustust  

Toiduainete tehnoloogia

Vaata õppekava Vaata õppeplaani

 

Vaata lühitutvustust  

Loomakasvatussaaduste tootmine

Vaata õppekava Vaata õppeplaani

Loomakasvatus

Vaata lühitutvustust  

Kalakasvatus

Vaata lühitutvustust  

Metsandus

Vaata õppekava Vaata õppeplaani

Metsamajandus

Vaata lühitutvustust  

Metsatööstus

Vaata lühitutvustust  

Loodusvarade kasutamine ja kaitse

Vaata õppekava Vaata õppeplaani

Loodusvarade kasutamine ja kaitse

Vaata lühitutvustust  

Taastuvenergia ressursid *

Vaata lühitutvustust  

Keskkonnakaitse

Vaata õppekava Vaata õppeplaani

Maasikukaitse ja -hooldus

Vaata lühitutvustust  

Maastikuarhitektuur

Vaata lühitutvustust  

Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine

Vaata õppekava Vaata õppeplaani

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine *

Vaata lühitutvustust  

Ökonoomika ja ettevõtlus

Vaata lühitutvustust  

Rakendushüdrobioloogia

Vaata õppekava Vaata õppeplaani

 

Vaata lühitutvustust  

Tehnika ja tehnoloogia

Vaata õppekava Vaata õppeplaani

Tootmistehnika

Vaata lühitutvustust  

Ergonoomika

Vaata lühitutvustust  

Energiakasutus

Vaata lühitutvustust  

Geomaatika

Vaata õppekava Vaata õppeplaani

Maakorraldus

Vaata lühitutvustust  

Geodeesia

Vaata lühitutvustust  

Kinnisvara planeerimine

Vaata lühitutvustust  

Loodusturism *

Vaata õppekava Vaata õppeplaani

 

Vaata lühitutvustust  

Veterinaarmeditsiin

Vaata õppekava Vaata õppeplaani

 

Vaata lühitutvustust  

Maaehitus

Vaata õppekava Vaata õppeplaani

 

Vaata lühitutvustust  

Veemajandus

Vaata õppekava Vaata õppeplaani

 

Vaata lühitutvustust  

* - ainult tasulised erialad

 

Kaugõpe (ainult tasulised erialad)

Õppekava / eriala Vaata õppekava /
lühitutvustust
Vaata õppeplaani
(õppeainete jaotus semestrite kaupa)

Loodusturism

Vaata õppekava Vaata õppeplaani

 

Vaata lühitutvustust

Aiandus

Vaata õppekava Vaata õppeplaani

 

Vaata lühitutvustust  

Linna- ja tööstusmaastike korraldus

Vaata õppekava Vaata õppeplaani

 

Vaata lühitutvustust  

Põllumajandusettevõtte majandamine

Vaata õppekava Vaata õppeplaani

 

Vaata lühitutvustust  

Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine

Vaata õppekava Vaata õppeplaani

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine

Vaata lühitutvustust  

Ökonoomika ja ettevõtlus

Vaata lühitutvustust  

Metsandus

Vaata õppekava Vaata õppeplaani

Metsamajandus

Vaata lühitutvustust  

Metsatööstus

Vaata lühitutvustust  

Loodusvarade kasutamine ja kaitse

Vaata õppekava Vaata õppeplaani

Loodusvarade kasutamine ja kaitse

Vaata lühitutvustust  

Taastuvenergia ressursid

Vaata lühitutvustust  

Maaehitus

Vaata õppekava Vaata õppeplaani

 

Vaata lühitutvustust  

Energiakasutus

Vaata õppekava Vaata õppeplaani

 

Vaata lühitutvustust  

 

RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE

Õppekava / eriala Vaata õppekava /
lühitutvustust
Vaata õppeplaani
(õppeainete jaotus semestrite kaupa

Tehnotroonika

Vaata õppekava Vaata õppeplaani

 

Vaata lühitutvustust

Biotehnilised süsteemid

Vaata õppekava

Vaata õppeplaani

 

Vaata lühitutvustust

 

 

 

MAGISTRIÕPE

Statsionaarne õpe

Õppekava Vaata õppekava

Vaata õppeplaani
(õppeainete jaotus semestrite kaupa)

Aiandus Vaata õppekava Vaata õppeplaani
Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine Vaata õppekava Vaata õppeplaani
Maastikuarhitektuur Vaata õppekava Vaata õppeplaani
Maastikukaitse ja –hooldus Vaata õppekava Vaata õppeplaani
Rakendushüdrobioloogia Vaata õppekava Vaata õppeplaani
Kalakasvatus Vaata õppekava Vaata õppeplaani
Loomakasvatus Vaata õppekava Vaata õppeplaani
Liha- ja piimatehnoloogia (spetsialiseerumine lihatehnoloogia või piimatehnoloogia erialale) Vaata õppekava Vaata õppeplaani
Loodusvarade kasutamine ja kaitse Vaata õppekava Vaata õppeplaani
Taastuvenergia ressursid * Vaata õppekava Vaata õppeplaani
Metsamajandus Vaata õppekava Vaata õppeplaani
Metsatööstus Vaata õppekava Vaata õppeplaani
Geodeesia Vaata õppekava Vaata õppeplaani
Kinnisvara planeerimine Vaata õppekava Vaata õppeplaani
Maakorraldus Vaata õppekava Vaata õppeplaani
Energiakasutus Vaata õppekava Vaata õppeplaani
Ergonoomika Vaata õppekava Vaata õppeplaani
Tootmistehnika Vaata õppekava Vaata õppeplaani
Majandusarvestus ja finantsjuhtimine * Vaata õppekava Vaata õppeplaani
Ökonoomika ja ettevõtlus Vaata õppekava Vaata õppeplaani
Elurikkuse ja maastike korraldamine* Vaata õppekava Vaata õppeplaani

* - ainult tasulised erialad

 

 

Kaugõpe (ainult tasulised erialad)

Õppekava Vaata õppekava

Vaata õppeplaani
(õppeainete jaotus semestrite kaupa)

Loodusturism Vaata õppekava Vaata õppeplaani
Linna- ja tööstusmaastike korraldus Vaata õppekava Vaata õppeplaani
Kinnisvara planeerimine Vaata õppekava Vaata õppeplaani
Energiakasutus Vaata õppekava Vaata õppeplaani
Majandusarvestus ja finantsjuhtimine Vaata õppekava Vaata õppeplaani
Ökonoomika ja ettevõtlus Vaata õppekava Vaata õppeplaani

 

 

 

DOKTORIÕPE

(kliki siia)