Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia tegeleb küsimustega, kuidas toimivad vee ja maismaa ökosüsteemid, kuidas neid parimal viisil kaitsta ja majandada, aga samuti kes elavad vees ja maal, mida nad eluks vajavad, millised on omavahelised suhted, kuidas see kõik toimib ja mis kasu inimene sellest saab või võiks saada.

 

Õppetöö toimub maaülikooli väga tugevates, rahvusvaheliselt hinnatud teadusüksustes (limnoloogiakeskus ja taimefüsioloogia, botaanika, zooloogia jt osakonnad). See võimaldab otse allikatest teada saada maailmateaduses toimuva kohta ja tudengitel ise selles osaleda. Toimib hea tasakaal alusuuringute (nt kliima muutuse mõju uurimine) ja rakenduslike projektide (eelkõige looduskaitselised) vahel, mis annab hea hariduse tulevastele spetsialistidele. Õppekava magistritasemel on hea koostöö teiste ülikoolide (TÜ, TTÜ) õppejõudude ja praktikutega (erafirmad, keskkonnaamet, keskkonnaministeerium). Koostöö lõputöö juhendamiseks toimub nii maaülikooli sees kui ka teiste ülikoolidega.

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia tegeleb nii maismaa kui ka vee ökosüsteemide majandamise, tervendamise, looduse seisundi jälgimise ja loodusmajanduse korraldamisega laiemas mõttes. Tudengid puutuvad kokku paljude uurimisvaldkondadega: ülevaateuurimused taimedest ja loomadest, globaalsed muutused looduses, taimsete lenduvate ainete roll, taimede ja loomade populatsioonibioloogia, produktsiooniökoloogia, ökoloogiline taastamine, järvede ja vooluvete ökoloogia, keskkonnakaitse, -poliitika ja -korraldus, toksikoloogia, looduskaitsealade ja veekogude majandamine, kalandus, jne.

Õpingute käigus on palju praktilisi aineid ja praktikat. Eriala praktika toimub Eesti või välismaa sarnase profiiliga asutuses. Õppetöö jooksul käiakse palju looduses ja kasutatakse maaülikooli välibaase või –üksusi (Limnoloogiakeskus Võrtsjärve ääres ja sealne õppekeskus, Järvselja Õppe- ja Katsemetskond, Puhtu Bioloogiajaam jt).


 

Õppekava raames on võimalikud spetsialiseerumised:

  • Maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia eriala
  • Vee ökosüsteemide rakendusbioloogia eriala

Lõpetanud võivad tööle asuda looduskaitsespetsialistina või teadlasena elustiku, ökosüsteemide kaitse, majandamise ja taastamise valdkonnaga tegelevates organisatsioonides (keskkonnaministeerium, keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur, Keskkonnauuringute Keskus, keskkonnakaitseorganisatsioonid, looduskasutuse ja –kaitse erafirmad). Magistrantuuri lõpetanud võivad õpinguid jätkata doktorantuuris.