Geodeesia ja maakorraldus

 

Geodeesia ja maakorralduse magistriõppekava võimaldab spetsialiseeruda kas geodeesiale või maakorraldusele. Erinevate suundade eriala valikmoodulite maht on 30 EAP.
 

Geodeesia spetsialiseerumisel on rõhk geodeetiliste instrumentide ja meetodite tundmaõppimisel. Siia kuuluvad nii rakendusgeodeesia meetodid kui ka Maa kuju ja mõõtmete määramise viisid. Geodeesia on instrumentaalne eriala. Sellest tulenevalt on geodeesia ka innovatiivne eriala, mis areneb koos digi- ja kosmosetehnoloogiaga. Kõrgtäpne satellitpositsioneerimine, laserskanneerimine, digitaalfotogrammeetria on vaid mõned märksõnad. Siia lisandub maastikumudelite loomine, digitaalse kaardistamise moodsaimad meetodid, nagu eemalt juhitav elektrontahhümeetria ja laserskanneerimine, droonide kasutamine topoplaanide valmistamisel, ellipsoidaalne geodeesia ja erinevad geodeetilised alusarvutused. Rääkimata kaartide joonestamisest arvutis.
 

Süvendatud teadmised saadakse ka geodeetilistest põhivõrkudest. Maa kuju aluseid käsitletakse kõrgemas geodeesias, satelliitgeodeesias, gravimeetrias ja füüsikalises geodeesias (raskuskiirenduse mõõtmine maal ja kosmosest) ning geodeetilistes põhivõrkudes. Omaette valdkonna moodustab stereofotogramm-meetria ja laserskanneerimine.
 

Maakorraldus on juriidilise, majandusliku ja tehnilise iseloomuga tegevus, mille eesmärk on võimaluste loomine maasuhete reguleerimiseks ning maa otstarbekamaks kasutamiseks ja majandamiseks. Maakorraldusele spetsialiseerumisel on rõhk tehniliste ainete kõrval majanduslikel, õiguslikel ja planeerimise ainetel. Õppetöö käigus saadakse teadmisi maaressursi haldamisest, maakatastriga seonduvast, kinnisvaraõigusest, maakonfliktide haldamisest, nii regionaal-, linna- kui ka maakasutuse planeerimisest. Kindlasti olete märganud, et üha rohkem on Eestis probleeme kinnisasjadega ja nende kasutamisega. Kellel puudub kinnisasjale juurdepääs, kes tahab oma maakasutust muuta või soovib oma maad jagada, kellel on kadunud piirimärgid ja kes ei tea, kus asub kinnistu piir. Need on üksnes mõned näited maakorralduse valdkonnast.
 

Kõik lõpetajad leiavad erialast tööd. Õppekava lõpetanud võivad asuda tööle geodeesia, kinnisvara või maakorralduse valdkonnas avalikus või erasektoris, sh geodeesia- ja kartograafiafirmades, maakorralduse ja planeerimisega tegelevates firmades, kinnisvara arendamise, hindamise ja vahendamisega tegelevates firmades, kinnisvara haldusfirmades, linna- ja vallavalitsustes või riigiasutustes (Maa-amet, PRIA, Riigi Kinnisvara AS, Lennuamet, Keskkonnaministeerium, Kaitseministeerium jt).

 

Loe õppekava kohta lähemalt geomaatika osakonna kodulehelt.

Hoia end meie tegemistega kursis Facebooki vahendusel: https://www.facebook.com/geomaatika