Linna- ja tööstusmaastike korraldus

Linna- ja tööstusmaastike korralduse magistriõppekava ühendab loodus-, majandus-, sotsiaal- ja tehnikateadusi ning õppekava lõpetanutel on vajalikud alusteadmised. Õppekavas õpetatakse süvendatult keskkonnapoliitikat ja -juhtimist tööstuses ning omavalitsustes, inimtegevuse mõju hindamist keskkonnale, rikutud maastike ning tööstusalade taastamist ning säästva elukeskkonna planeerimist nii Eesti kui ka rahvusvahelisel tasandil. Muuhulgas õpitakse keskkonna detail- ja valla/linna ruumilist planeerimist, regionaalarengut, keskkonna-juhtimissüsteeme ja -mõjude hindamist, keskkonnaõigust, keskkonnapoliitikat, keskkonnakorraldust, loodusvarade majandamist, seiret, geoinformaatikat, säästlikke keskkonnatehnoloogiaid.

Eriala annab pädevuse töötamiseks keskkonnakaitse spetsialistina omavalitsustes ja ettevõtetes, keskkonnaametis- ja inspektsioonis jt riigiasutustes, keskkonnakorralduse, ruumilise planeerimise vald­kondades ning annab alusteadmised ja -oskused õpingute jätkamiseks doktorantuuris.