Maakorraldus ja kinnisvara planeerimine

 

Maakorralduse ja kinnisvara planeerimisega tegeleva inimese töövaldkond on lai ja ka tulevaste spetsialistide tegevusvaldkond võimalusterohke. Selleks, et nimetatud töövaldkonnas tegeleda, peavad isikul olema tehnilised, juriidilised, majanduslikud teadmised ja oskused ning lisaks ka väga hea suhtlemisoskus.

Selle eriala valinud üliõpilased saavad teadmised maa ja selle­ga seotud rajatiste kui kinnisvara õiguslikest, majanduslikest ja tehnilistest probleemidest. Bakalaureuseastmes saadakse üldised teadmised kogu valdkonna alustest vastava spetsialiseerumisega. Õpitakse maamõõtmist, topograafiat, kartograafiat aga ka matemaatikat, füüsikat, informaatikat, ehitusõpetust jm. Magistriastmes järgnevad sügavamad teadmised ning probleemilahendusoskused spetsialisti tasemel. Õpitakse majandus- ja õigusalaseid aineid, regionaal- ja linnaplaneerimist.

Lõpetajad leiavad tööd riigiasutustes (nt PRIA, Maa-amet, Lennuamet, Kaitseministeerium jne), linna- ja vallavalitsustes. kinnisvara arendamise, hindamise ja vahendamisega tegelevates firmades, elamuhaldusfirmades aga ka geodeesiafirmades.

Loe õppekava kohta lähemalt geomaatika osakonna kodulehelt