Majandusarvestus ja finantsjuhtimine

Edukaks ettevõtjaks peab sündima, aga heaks raamatupidajaks või finantsjuhiks saab Eesti Maaülikoolis õppida. Meie juures õppimise kasuks räägib asjaolu, et ainult siin saab korraliku ettevalmistuse tööks ka maamajanduslikes ja bioloogiliste varade kasutamisega tegelevates äriühingutes. See tähendab, et meie lõpetajad saavad hakkama majandusarvestuse korraldamisega väga erinevates valdkondades ja alates füüsilisest isikust ettevõtjatest kuni suurte äriühendusteni.

 

Õppekava lõpetanud on majandus­arvestust (raamatupidamist), maksundust ja finantsjuhtimist tundvad spetsialistid, kellel on laialdased teadmised nii raamatupidamise korraldamisest, äritege­vuse planeerimisest, eelarvestamisest, juhtimisest kui majanduskontrollist, aruandlusest ning ettevõtte seisundi ja majandustulemuste analüüsimisest. Nad oskavad hinnata ja arvestada põllu­majanduslikes ettevõtetes kasutusel olevat bioloogilist vara, tunnevad põllu­majandusettevõtte majandusarvestuse eripärasid, oskavad kaasata ettevõttesse väliseid finantsvahendeid, hinnata finantsriske ja kujundada ettevõtte laenupoliitikat.

 

Meie lõpetajatest suurem osa tegutseb raamatupidajate või finantsjuhtidena erinevates äriühingutes, kohalikes omavalitsustes ja riiklikes asutustes. Omandatud teadmised võimaldavad hästi hakkama saada ka pankades kliendihaldurite või laenuspetsialistidena või pärast vajaliku staaži kogumist ja atestatsiooni läbimist finantsmajanduskonsulentidena või audiitoritena. Sügavad majandusteadmised võimaldavad ka oma ettevõtte käivitamist ja edukat juhtimist.