Metsatööstus

Puit on Eesti ainus taastuv ja loodussõbralik tooraine, mis on kasutatav suurtes mahtudes nii tööstuses kui ka energeetikas. Puidul baseeruv tööstus on Eesti majanduse üks olulisemaid harusid ning annab suurima panuse väliskaubandusbilansi tasakaalustamisse. Puit on ka Eesti perspektiivseimaks biokütuseks. Puidu efektiivseks kasutamiseks vajatakse kõrgharidusega spetsialiste, kes tunneksid põhjalikult kaasaegseid metsamasinaid ja metsakasutustehnoloogiaid, puidu omadusi ja töötlemis-tehnoloogiaid, puiduenergeetikat ja -kaubandust. Selleks vajalikke teadmisi saab metsatööstuse erialalt, mille õpetamist alustati meil juba 1946. aastal.

 

Metsatööstuse eriala lõpetaja tunneb Eesti metsafondi, oskab hinnata metsaressursse ja prognoosida nende arengut ning teab metsandusalaseid seadusi. Ta tunneb põhjalikult metsamajandustööde mehhaniseerimist, kaasaegseid loodussõbralikke metsakasutustehnoloogiaid ja metsamasinaid, logistikat, puidu omadusi ja kasutamist erinevates tööstusharudes, puidu-töötlemistehnoloogiaid ja -masinaid. Lõpetaja valdab puit-konstruktsioonide projekteerimist ning tunneb puiduenergeetikat, metsanduse ökonoomikat ja puidukaubandust.

Kvalifikatsioon võimaldab töötada:

  • metsavarumise, puidutöötlemise või kaubandusettevõtete juhi või spetsialistina;
  • spetsialistina erametsa- või metsakorraldusettevõtetes;
  • projekteerijana;
  • metskondades (Riigimetsa Majandamise Keskus);
  • keskkonnaministeeriumis ja selle allasutustes (keskkonnaagentuur, keskkonnateenistus, keskkonnainspektsioon jne).

Sellele õppekavale immatrikuleeritud üliõpilased saavad taotleda nutika spetsialiseerumise stipendiumi ehk erialastipendiumi 160 € kuus. Vaata lähemalt siit!