Toiduainete tehnoloogia

Toiduainetööstus on Eesti üks olulisemaid ja tööstusharusid, mis annab tööd umbes 22 000 inimesele. Selle toodang moodustab ligi 30% kogu tööstustoodangust. Eesti liha- ja piimatööstused moodustavad toiduainete tööstusest ligi poole. Kõigele lisaks on toiduainete tehnoloogi elukutse elulähedane ja äärmiselt huvitav. Selle sisu võib lühidalt kirjeldada kui keemia, füüsika, bioloogia, mikrobioloogia ja tehnikaalaste teadmiste rakendamist selleks, et tööstuslikult toota liha-, piimasaadusi – neid, millest kodus toitu teha või valmis kujul tarbida.

 

Mida tudengid õpivad?

Üliõpilased omandavad süvateadmised lihanduse ja piimanduse valdkonnast. Toorainest, toodetest, nende töötlemise tehnoloogiast ja uurimistöö põhisuundadest. Liha- ja piimatehnoloogia õppekava ühendab tooteahela seisukohast ühtseks tervikuks toidu- ja loodusteaduslikud, tehnilised, majandusalased jm õppeained ning on suunatud teoreetiliste ja praktiliste teadmiste, praktilise kogemuse ning teaduslik-tehniliste meetodite kasutamisoskuste omandamisele liha- ja piimatehnoloogia valdkonnas. Oluline osa õppetöös on iseseisval tööl. Õppe käigus omandatud teadmised ja oskused on vajalikud selleks, et üliõpilane oleks võimeline osalema teadus- või arendusprojektides.

Lõpetanud omavad süsteemset ülevaadet valdkonna tegevusest ning oskavad hinnata toidu tooteahela terviklikkust toorme tootmisest toiduainete tarbimiseni; tunnevad liha- ja piimatoodete valmistamise, säilitamise ja konserveerimise aluseid ning  tehnoloogiaid, neis kasutatavaid protsesse ja seadmeid; tunnevad liha- ja piimatoodete kvaliteedi ja ohutusega seotud aspekte ja tooraine ning toodete sensoorse hindamise aluseid;  suudavad läbi uurimistööde teostamise otstarbekalt lahendada toiduainete tehnoloogias ja toidu tooteahelas esile kerkivaid probleeme

.

Kellena lõpetajad töötada võivad?

Eestis on ligi 1100 toidu käitlemise, ligi 700 toidu ladustamise ja säilitamise ning üle 10 000 jaemüügi- ja toitlustusettevõtte. Õppekava lõpetanutest saavad hinnatud spetsialistid liha- ja piimatooteid valmistavates ning teistes toiduainetega tegelevates ettevõtetes. Toiduvaldkonna spetsialistid töötavad vastutusrikastel ametikohtadel toidukäitlemisettevõtetes tagades kvaliteetse ja ohutu toidu meie kõigi toidulaual. Samuti leiavad nad tööd mitmesugustes toiduainete järelevalve, hariduse, tarbijakaitse organisatsioonides jm.

 

Kes on oodatud õppima?

Õppima on oodatud eelkõige toiduainete tehnoloogia (EMÜ) ning toidutehnika ja tootearenduse (TTÜ) bakalaureuseõppe lõpetanud. Samas ootame õppima ka teiste erialade nii bakalaureuse- kui magistriõppe läbinuid. Eriti neid, kellel on teadmised ja huvi keemia, füüsika, mikrobioloogia ja tehnika vallas.

 

Sellele õppekavale immatrikuleeritud üliõpilased saavad taotleda nutika spetsialiseerumise stipendiumi ehk erialastipendiumi 160 € kuus. Vaata lähemalt siit!

 

Loe lisaks siit!