Aiandus

Eesti Maaülikooli erialadest on aiandus üks kauaaegsemaid. Aiandust saab õppida nii bakalaureuse- kui magistriõppes.

 

Mida tudengid õpivad?

Selle eriala valinud üliõpilased õpivad tundma ilutaimi, nende kasvatamist ning  haljasalade ja eraaedade kujundamist, hooldamist. Õpitakse puuviljade ja köögiviljade kasvatustehnoloogiaid, säilitamist ja turustamist. Samuti omandatakse  teadmisi mullateadusest, agro- ja biokeemiast ning geneetikast, lisaks majandusest. Praktilisi oskusi omandatakse Rõhu katsejaamas ja tuntud aiandusfirmades ettevõtluspraktika raames.

 

 

Kellena lõpetajad töötada võivad?

 

Lõpetanud leiavad tööd aianduslikke teadmisi ja oskusi nõudvatel ametikohtadel haljastusettevõtetes, puu- ja köögiviljade ning ilutaimedega tegelevates ettevõtetes. Samuti on võimalik töötada erialaõpetajana kutsekoolides ja pärast õpetajakoolituse läbimist loodusainete õpetajana. Laiapõhjalised teadmised võimaldavad töötada ka aiandusega seotud toodete edasimüüjate ja kokkuostjate juures, kuid ka linna- ja vallavalitsustes, ministeeriumides ja teistes riigiasutustes.Võimalikest töökohtadest mõned näited eespool olevas videos aianduse vilistlastest.

Vabaained annavad võimaluse saada osa teistegi valdkondade ainekursustest ning laiendada tööpõldu veelgi.

Uuri aianduse eriala kohta edasi!

Hoia end meie tegemistega kursis facebooki lehel.