Geodeesia ja maakorraldus

Eestis vajatakse üha enam spetsialiste, kes oskavad koguda ruumiinfot, anda nõu maakorralduslikes küsimustes, lahendada maavaidlusi, kes suudavad täpselt ehitusobjekte maha märkida ning teha katastrimõõdistamist ning vormistada vastavasisulisi dokumente. Geodeesia ja maakorralduse eriala läbinu saab selleks just vastavad teadmised. See on eriala, mille lõpetajad leiavad alati erialast tööd!

Laias laastus jagunevadki õppekavas õpetatavad ained kaheks: tehnilisteks ja õiguslik-majanduslikeks. Tudeng saab teadmised, kuidas ja mis vahenditega looduses mõõtmisi teha ja informatsiooni koguda ning seda plaanile kanda. Seetõttu on üsna suur rõhk pandud erinevate kõrgtäpsete mõõteseadmete ning kaasaegsete tehnoloogiate tundmaõppimisele, mis omakorda teeb geodeesiast väga innovatiivse eriala, mis areneb koos digi- ja kosmosetehnoloogia arenguga. Samas on instrumendid muutunud aastatega palju kergemaks ja käepärasemaks, kaartide arvutis joonestamine ja andmete töötlemine mugavamaks, mis on teinud eriala sobivaks ka neidudele.

 

Teisest küljest saavad üliõpilased teadmised maakorralduse valdkonnast, mis hõlmab endas õiguslikke, majanduslikke ja tehnilisi küsimusi. Märksõnadena võib nimetada maakasutuse planeerimist, katastrimõõdistamist, kinnisvaraõigust ja kinnisvara hindamist. Õpingute käigus läbitakse ka informaatika, ehitusõpetuse ja majandusega seotud õppeaineid.

Lisaks loengutele tugineb suur osa õppest praktilisel koolitusel. Enamusel ainetel on lisaks teoreetilisele õppele ka praktiline õpe. Tudengid läbivad maamõõdu- või maakorraldusalase erialapraktika erafirmades või riigiasutustes.

Õppekava lõpetanud võivad asuda tööle geodeesia, kinnisvara või maakorralduse valdkonnas avalikus või erasektoris, sh geodeesia- ja kartograafiafirmades, maakorralduse ja planeerimisega tegelevates firmades, kinnisvara arendamise, hindamise ja vahendamisega tegelevates ettevõtetes, kinnisvara haldusfirmades, linna- ja vallavalitsustes või riigiasutustes (Maa-amet, PRIA, Riigi Kinnisvara AS, Lennuamet, Keskkonnaministeerium, Kaitseministeerium jt).

 

Loe õppekava kohta lähemalt geomaatika osakonna kodulehelt.

Hoia end meie tegemistega kursis Facebooki vahendusel: https://www.facebook.com/geomaatika