Me ei õpi mitte selleks, et oma tarkust näidata, vaid selleks, et seda kasutada.

Kinnisvara planeerimine


Kinnisvara on kõikidest varadest püsivaim. Kinnisvara planeerimise eesmärk on leida maale kui kinnisvarale parim kasutusotstarve. Seejuures tuleb arvestada nii maaomanike kui ka ühiskonna kui terviku huvidega.
Kinnisvara kasutamisel ja planeerimisel tuleb lahendada peamiselt õiguslikke, majanduslikke ja tehnilisi probleeme. Nii näiteks on ehitamisel alati tegemist teatud õiguslike piirangutega: ehitada ei tohi kõikjale ning mõnes paigas on lubatud vaid teatud otstarbega ehitusi. Ehitamine peab alati olema ka majanduslikult otstarbekas. 

 

 

Mida õpivad tudengid?

• majandusaineid, analüütilist mõtlemist; tsiviil-, asjaõigust jne; regional- ja linnaplaneerimist.
 

Lõpetajad leiavad tööd

kinnisvara arendamise, hindamise ja vahendamisega tegelevates firmades, nagu Kinnisvara Ekspert, Arco Vara, Uus Maa jpt; omavalitsustes ja riigiasutustes.

 

Õppeaastal 2012/2013 avatakse kinnisvara planeerimise erialal 14 riigieelarvelist ja kuni 15 riigieelarvevälist õppekohta.

Eesti Maaülikool

Kreutzwaldi 1 Tartu 51014, tel (+372) 731 3001, faks (+372) 731 3037, e-post: infoemu.ee

  WebMaster