Loodusturism

Eesti on tuntud oma eripärase ja mitmekesise looduse poolest – siin on loodushuvilisel lootust näha nii haruldasi taimi kui loomi, puutumatuid rabamaastikke ja puisniite.

Loodusturism ongi looduse mitmekesisuse tutvustamine keskkonda säästval moel.Tudengid saavad põhjalikke teadmisi loodusest, aga ka turismindusest ja ettevõtlusest. Kiirelt suurenev turistide arv kujutab ohtu meie suhteliselt puutumatule loodusele, seepärast on arukas turismikorraldus ja planeerimine hädavajalikud.

Loodusturismi 3-aastase bakalaureuseõppe läbinu võib jätkata erialaseid õpinguid magistrantuuris, järgneva 2-aastase õppe jooksul saab laiendada teadmisi nii loodusetundmise kui ka rahvusvahelise loodusturismi vallas.

 

Mida tudengid õpivad?  

Tudengid õpivad loodusturismi aluseid, jahi- ja kalaturismi, turismiettevõtlust, projektijuhtimist ja -kirjutamist; turunduse aluseid; loodusgiidi kutsetöös vajalikke oskusi: võõrkeeli, suhtlemispsühholoogiat, riske ja tööohutust loodusturismis, fotograafiat, looduse vahendamise metoodikat; keskkonnafilosoofiat ja -eetikat, keskkonnasotsioloogiat, ökoloogiat, üldbioloogiat, geoinfosüsteeme; looduskaitse ja kesk-konnakorralduse põhimõtteid.

Lõpetanud võivad tööle asuda riigimetsamajandamise keskuses, keskkonnaametis, keskkonnaagentuuris,  keskkonnainspektsioonis, oma-valitsustes, turismiorganisatsioonides, turismiettevõtetes, turismitaludes, loodushariduskeskustes ja mujal.