Loomakasvatus

Õppekava lõpetanutel on teoreetilised teadmised ja praktilised oskused loomakasvatuse valdkondade jätkusuutlikuks majandamiseks ja arendamiseks.

 

Mida tudengid õpivad?

Esimesel õppeaastal omandatakse baasteadmised biostatistikast, geneetikast, mikrobioloogiast, koduloomade anatoomiast, füsioloogiast ja tähtsamatest biokeemilistest protsessidest organismis, samuti põllumajandustaimedest  ja agronoomiast.

Teisel ja kolmandal õppeaastal õpitakse tundma erinevate põllumajandusloomade ja –lindude tõuaretust, söötmist, pidamist, heaolu, tervishoidu, põllumajandusökonoomikat ja ettevõtlust ning liha- ja piimatoodete valmistamise aluseid.

Lisaks teoreetilistele teadmistele omandatakse praktilised oskused loomakasvatusettevõtetes.

 

Kellena lõpetajad töötavad?

Lõpetanud võivad asuda tööle loomakasvatuse valdkonna teadmisi ja oskusi nõudvatel ametikohtadel: tootmisjuhina loomakasvatusettevõtetes, nõustajana või spetsialistina erialaorganisatsioonides ja riigiasutustes, müügiesindajana loomakasvatusega seonduvate toodete turustusettevõtetes, või jätkata õpinguid magistriõppes.

 

 

Alates 2014. aasta sügisest on loomakasvatuse õppekavale sisseastujal võimalik taotleda erialastipendiumit!