Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine

Ettevõtlust tundvate ja majanduslikku analüüsi teha oskavate inimeste järele on olnud jätkuvalt kasvav vajadus. Ja seda vastupidiselt paljukorratud väidetele majandusspetsialistidega üleküllastatusest. Lisaks põllumajandus­ettevõtetele vajatakse maamajandust tundvaid ökonomiste ka uutes tegevusvaldkondades. Põllumajanduses ja maaelus tervikuna on viimastel aastatel aset leidnud suured muudatused, mistõttu vajatakse põllumajandus­poliitika väljatöötajaid, toetusskeemide kujundajaid, taotluste menetlejaid ja  toetuste administreerijaid, kellel on ulatuslikud teadmised nii majandusest üldse kui ka põllumajandusest ning kes lisaks tunneksid ka maaelu arengu seaduspärasusi.

 

 

Mida õpivad tudengid?

Õppekava lõpetanud on  maamajandust tundvad spetsialistid, kellel on laialdased teadmised majanduslike protsesside üldistest seaduspärasustest ning maaelu arendamisest ja juhtimisest.  Nad tunnevad majandusarvestuse korraldamise põhimõtteid äriettevõtetes, on suutelised asutama, juhtima ja arendama ettevõtet, planeerima tootmist ja äritegevust ning koostama ja ellu viima äriplaane ja -projekte

Lõpetajad leiavad tööd:

Meie lõpetajad leiavad endale töö nii era- kui ka avalikus sektoris.

Omandatud erialased teadmised võimaldavad lõpetanutel tööle asuda majandusspetsialistina (ökonomist, majandusanalüütik,  raamatupidaja, finantsist, tootmis- ja müügikorraldaja, ostujuht) ettevõtetes, kohalikes omavalitsustes jt riigivalitsusorganites, mittetulundussektoris või enda poolt asutatud ettevõttes.