Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus

(maastikuarhitektuuri baasõpe)

 

Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse bakalaureuseõpe moodustab keskkonnateadustele, planeerimise ja kujundamise alusteadmistele tugineva baasi maastikuarhitekti kutse omandamiseks magistriõpingute järel. Maastikuarhitektuuri pärusmaa on erinevate välisruumide kujundamine. Nii nagu arhitekt kavandab hooneid, kus inimestel oleks hea elada ja töötada, loob maastikuarhitekt mugavaid, turvalisi ja huvitavaid maastiku-ruume.Maastikuarhitekt aitab lahendada igapäevase elukeskkonna probleeme. Tänapäeval kavandavad maastiku-arhitektid nii uusi elamupiirkondi kui ka puhke- ja mängualasid, nii avalikke linnaruume kui ka kinnistuid eraklientidele. Nad osalevad üld- ja detailplaneeringute koostamises, hindavad maastiku visuaalset kvaliteeti ja koostavad kavasid maastikuhoolduseks ning vanade parkide restaureerimiseks.

 

Mida tudengid õpivad?

Tudengid õpivad tunnetama loodust, inimkultuuri ja tehnilisi lahendusi; mõtlema ruumiliselt, loovalt, analüüsivalt ja sünteesivalt; nägema probleeme ja leidma lahendusi; suhtlema ja tegema meeskonnatööd; end graafiliselt, kirjalikult ja suuliselt väljendama; õpivad ruumilist planeerimist, maastikuplaneerimist ja -kujundust ning rohealade haldamist; planeerima, kujundama ja haldama funktsionaalselt toimivat, keskkonnasõbralikku ja esteetilist elukeskkonda.

Lõpetajad leiavad tööd:

Lõpetanud võivad asuda tööle keskkonnaplaneerimise või maastikukujunduse spetsialisti kvalifikatsiooni nõudval ametikohal keskkonnakorralduse, ruumilise planeerimise, haljasalade hooldamise ja maastikukujunduse (sh parkide ja teiste avalike alade kujunduse) valdkondades vastutava spetsialisti juhendamisel või jätkata õpinguid maastikuarhitekti kutse omandamiseks või teiste lähedaste erialade omandamiseks magistriõppes.

Kliki allolevatel videotel, et teada saada, kuidas kirjeldavad maastikuarhitekti tööd meie vilistlased, tegevad maastikuarhitektid: