Metsandus

Õppekava  lõpetanutel on laiapõhjalised metsanduslikud teadmised, nad tunnevad Eesti metsaressursse ning oskavad neid jätkusuutlikult majandada, neil on  teadmised nii Eestis tavapäraste kui ka mõnede haruldasemate võõrpuuliikide dendroloogilisest määramisest, kasvatamisest, hooldamisest, puude langetamisest ning puidu esmasest töötlemisest, metsade jätkusuutlikust majandamisest ning metsa-korraldusest.

Lisaks loengutele saavad tudengid praktilisi oskusi suviste metsa-praktikumide käigus spetsiaalses praktikabaasis Järvselja õppe- ja katsemetskonnas.


Õppekava raames võimalikud spetsialiseerumised:

Metsamajanduse eriala

Metsamajanduse erialal õpivad tudengid metsaressursside hindamist, metsade uuendamise, hooldamise, kaitse ja kasutamise võimalusi ning asjakohaseid seadusi.

Lõpetanud võivad asuda tööle metsniku või metsaülemana nii riigi- kui erafirmades, spetsialistina puukoolides, puidutöötlemisettevõtetes ning riigiametites.

 

Metsatööstuse eriala

Metsast saadava tooraine – puidu – efektiivseks kasutamiseks vajatakse kõrge tasemega spetsialiste, kes tunneksid põhjalikult kaasaegseid metsamasinaid ja metsakasvatustehnoloogiaid, puidu omadusi ja töötlemistehnoloogiaid, puiduenergeetikat ja -kaubandust. Need teadmised saadakse, spetsialiseerudes metsatööstuse erialale.

Lõpetanud võivad asuda tööle spetsialistina metsavarumis- või puidutöötlemisettevõtetes, metskondades, riigiametites ning erametsaettevõtetes.