Puidutöötlemise tehnoloogia

Nelja-aastase puidutöötlemise tehnoloogia rakenduskõrghariduse õppekava lõpetanutel on süsteemsed alusteadmised ja oskused puidu esmaseks töötlemiseks, projekteerimiseks ja disainimiseks ning puittoodete lõppviimistlemiseks, kasutades vastavaid tehnoloogiaid,  töövõtteid, tootmisliine ja tööpinke. Nad tunnevad tootearenduse ja innovatsiooni põhimõtteid, puidutööstuses ja mööblitootmises kasutatavate materjalide füüsikalisi ja mehaanilisi omadusi ning keemilist koostist; oskavad lugeda ja koostada tehnilisi jooniseid; oskavad programmeerida ja kasutada arvjuhtimisega tööpinke puidu ja puidupõhiste materjalide töötlemiseks.

 

Praktikamooduli läbimine annab tudengitele ülevaate ettevõtte töökorraldusest ja tootmisettevõtte spetsiifikast, struktuurist ja juhtimisest ning oskused rakendada puidu ja puidupõhiste materjalide töötlemise tehnoloogilisi võtteid ning liintootmise protsessi.

Lõpetanud võivad töötada puidutöötlemise ja mööblitootmise valdkonnas keskastme spetsialisti, puidutehnoloogi, konstruktori või projekteerijana. Võimalik on jätkata õpinguid magistrantuuris.

Õppetöö toimub Tartus ja Võrumaal.

 
Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiad Eesti Töötukassa kodulehelt.