Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia tegeleb nii maismaa kui ka vee ökosüsteemide majandamise, tervendamise, looduse seisundi jälgimise ja loodusmajanduse korraldamisega laiemas mõttes. Tudengid puutuvad kokku paljude uurimisvaldkondadega: ülevaateuurimused taimedest ja loomadest, globaalsed muutused looduses, produktsiooniökoloogia, ökoloogiline taastamine, järvede ja vooluvete ökoloogia, keskkonnakaitse, -poliitika ja -korraldus, toksikoloogia, looduskaitsealade ja veekogude majandamine, kalandus, jne.  

 

 

Lõpetanud võivad tööle asuda looduskaitsespetsialisti kvalifikatsiooni nõudval ametikohal elustiku, ökosüsteemide kaitse, majandamise ja taastamise valdkonnaga tegelevates organisatsioonides (keskkonnaministeerium, keskkonnaamet, keskkonnakaitseorganisatsioonid) juhtiva spetsialisti juhendamisel, pärast õpetajakoolituse läbimist loodusainete õpetajana, või jätkata õpinguid magistriastmes.

Õppekava raames on võimalikud spetsialiseerumised:

 

Maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia eriala

Tudengid osalevad välitöödel, analüüside tegemisel, teaduslike katsete läbiviimisel ja tulemuste analüüsimisel. Maismaa ökosüsteemide õpe kasutab välibaase mere kaldal Virtsu lähedal Puhtus ja Peipsi järve lähedal Järvseljal.

 

Vee ökosüsteemide rakendusbioloogia eriala

Tudengid osalevad välitöödel, analüüside tegemisel, teaduslike katsete läbiviimisel ja tulemuste analüüsimisel . Vee ökosüsteemide rakendusbioloogia õppes kasutatakse Võrtsjärve kaldal asuvat limnoloogiakeskust.

Õppekava lõpetanud on vee ja maismaa ökosüsteeme tundvad teadlased ja spetsialistid, kes on omandanud alusteadmised ökosüsteemide ja nende elustiku kasutamisest ja kaitsest, inimtegevuse mõjust vee või maismaa elurikkusele ning ökosüsteemide majandamisest ja nende taastamisest.