Tehnotroonika

Tehnotoonika on multidistsiplinaarne eriala, mis moodustub neljast tehnikavaldkonna suunast: arvutustehnika, elektrotehnika, elektroonika ja mehaanika.

Nelja-aastasel rakenduskõrghariduse õppekaval saab alusteadmised inseneriasjandusest. Tudengid omandavad tehnoloogilisi teadmisi ja praktilisi oskusi, mille eesmärgiks on intelligentsete süsteemide loomine ja nende arvutijuhitava funktsioneerimise tagamine. Tudengid läbivad mitmeid praktikaid erialaga seotud tööstusettevõtetes.

Lõpetanud saavad kutsestandardile vastava diplomeeritud mehhatroonikainseneri esmakutse (tase 6).

Rakenduskõrgharidusõppe  vältel omandatakse süvendatud teadmised insenerigraafikast, visuaal­programmeerimisest, raalprojekteerimisest, elektriahelatest, elektroonikast, elektrimõõtmistest, diferentsiaal- ja integraalarvutusest, inseneri- ja masinamehaanikast, majandusteaduse alustest, protsesside juhtimisest, masinaelementidest ning robotitehnikast.

Lõpetanud võivad tööle asuda tootmis- või arendusettevõttes tehnikaspetsialisti, tehnoloogi, hooldusjuhi või projekteerijana. Õppekava suunitlus toetab erialaga seotud ettevõtlusega alustamist. Võimalik on jätkata õpinguid magistrantuuris.

 

Õppekava raames on võimalikud spetsialiseerumised:

Elektroonika eriala 

Elektroonika suuna ained läbinud üliõpilane tunneb arvuti põhikomponentide ning mikrokontrollerite ehitust ja tööpõhimõtet, oskab kontrollereid programmeerida, suudab projekteerida ning reaalselt käivitada riistvarasüsteeme, tunneb telekommunikatsiooni aluseid ja reaalajasüsteemide tööd. Moodul lõpeb riistvaraprojekti koostamisega.

Mehaanika eriala

Mehaanika suunale spetsialiseerudes õpitakse tundma elektri-, pneumo-, ja hüdroajameid, erinevaid materjalide töötlemistehnoloogiaid, arvprogrammjuhtimisega (CNC) tööpinke. Moodul lõpeb tooteprojekti koostamisega.

Tehnotroonika õppekaval moodustavad olulise osa õppemahust erinevad õppepraktikad nagu materjalide töötlemise tehnoloogiapraktika, sissejuhatav erialapraktika, pingipraktika, tootmis- ja diplomipraktika.

Tehnotoonika õppekava läbinud tehnikaspetsialist omab tööturul suuri eeliseid, kuna läbitud õpe annab laia silmaringi tehnika ja tehnoloogia vallas. Samas annavad õppimise ajal omandatud praktilised kogemused tehnotroonika erialal eelise sujuvaks ja kiireks kohanemiseks tulevasel ametikohal.

Vaata lisaks: http://ts.emu.ee/.

Sellele õppekavale immatrikuleeritud üliõpilased saavad taotleda nutika spetsialiseerumise stipendiumi ehk erialastipendiumi 160 € kuus. Vaata lähemalt siit!

Samuti on sellel õppekaval õppima asumisel võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiad Eesti Töötukassa kodulehelt.