Toiduainete tehnoloogia

Toiduainete tehnoloogi elukutse on elulähedane ja selle sisu võib lühidalt kirjeldada, kui keemia, füüsika, bioloogia, mikrobioloogia ja tehnikaalaste teadmiste rakendamist selleks, et tööstuslikult toota joogi-, liha- piima-, pagari- ja kondiitritooteid, maiustusi, konserve – kõike seda, millest kodus toitu tehakse või valmis kujul tarbitakse.

 

Mida tudengid õpivad?

Üliõpilased omandavad baasteadmised taimsete ja loomsete toiduainete tootmise tehnoloogiatest, vastavate toiduahelate funktsioneerimisest ning teaduslik-tehnilisest arengust. Toiduainete tehnoloogia õppekava ühendab toiduahela seisukohast ühtseks tervikuks toidu- ja loodusteaduslikud-, tehnilised-, majandusalased- jm õppeained ning on suunatud teoreetiliste teadmiste, praktilise kogemuse ja teaduslik-tehniliste meetodite kasutamisoskuste omandamisele toiduainete tehnoloogia valdkonnas.

Õppekava läbinud tudengid omavad süsteemset ülevaadet toidutoorme tootmisest ning oskavad hinnata toidu tooteahela terviklikkust toorme tootmisest toiduainete tarbimiseni; tunnevad erinevate toiduainete tootmise, säilitamise ja konserveerimise aluseid ja  tehnoloogiaid, neis kasutatavaid protsesse ja seadmeid; tunnevad toiduainete kvaliteedi ja ohutusega seotud aspekte ja toiduainete sensoorse hindamise aluseid;  suudavad otstarbekalt lahendada toiduainete tehnoloogias ja toidu tooteahelas esile kerkivaid probleeme.

 

Kellena lõpetajad töötada võivad?

Õppekava lõpetanutest saavad toiduainete tehnoloogid, kes töötavad vastutusrikastel ametikohtadel toiduainetööstustes (piima-, liha-, jookide-, konservi-, pagaritööstustes) ja teistes toidukäitlemisettevõtetes. Samuti leiavad nad tööd mitmesugustes toiduainete järelevalve, hariduse, tarbijakaitse organisatsioonides.

Lõpetanutele on võimalus asutada ka  oma ettevõtte ja rakendada omandatud teadmisi selle arendamisel.

Uuri toidutehnoloogia eriala kohta edasi !