Maaülikooli loodusteaduste kool

Maaülikooli loodusteaduste kool töötab alates 2006. aastast eesmärgiga gümnaasiumiõpilasi täiendavalt harida ning nende silmaringi avardada. Kool suunab õppureid loodusvaatlustele ja iseseisvale uurimistööle, püüab õpetada märkama ja märgatut salvestama.

Kooli tööst on osa võtnud Tartumaa, Lõuna-Eesti, Harjumaa ja Virumaa loodushuvilised noored. Kursusi on korraldatud ka Lüllemäe põhikooli õpilastele.

2012. aasta kevadel ilmus õpilastööde kogumik.

Kord kuus (septembrist maini) saavad teoks õppekäigud, kus juhiseid jagavad nii maaülikooli teadlased kui ka külalised, loodusteaduste kooli vilistlased. Õpilased peavad meie koolis aasta jooksul ka ise ettekandeid õnnestunumatest uurimistöödest.

Kodutöödena tuleb täita ülesandeid õppekäikudega seonduvatel teemadel: näiteks valgusreostuse mõõtmine või järve uurimine. Kodutöid kuuluvad hindamisele õppejõudude poolt. Kursus lõppeb suulise eksami sooritamisega.

Koolid on kursust arvestanud valikainena, õpilased on loodusteaduste koolist  leidnud ainet oma kohustuslikeks uurimistöödeks.

Kõik õpilased käivad loodusteaduste koolis vabatahtlikult ja ilma õppemaksuta. Kool töötab haridus- ja teadusministeeriumi toetusel.

 

Kooli tööd korraldavad bioloogid

Juhani Püttsepp
juhani@emu.ee, 5159644

Eha Järv
eha.jarv@emu.ee, 53404438

 

 

Loodusteaduste kooli õpilased koera ülevaatusel
Zoomeedikumis 2015. aasta novembris.

Ove Maidla foto.