Maaülikooli loodusteaduste kool

Maaülikooli loodusteaduste kool töötab alates 2006. aastast eesmärgiga gümnaasiumiõpilasi täiendavalt harida ning nende silmaringi avardada. Kool suunab õppureid loodusvaatlustele ja iseseisvale uurimistööle.

Kooli tööst on osa võtnud Tartumaa, Lõuna-Eesti, Harjumaa ja Virumaa loodushuvilised noored. Kursusi on korraldatud ka Lüllemäe põhikooli õpilastele.

2012. aasta kevadel ilmus õpilastööde kogumik.

Kord kuus (septembrist maini) saavad teoks õppekäigud, kus juhiseid jagavad nii maaülikooli teadlased kui ka külalised, loodusteaduste kooli vilistlased. Ka kõik õpilased teevad aasta jooksul ka ise ühe ettekande oma mõne uurimistöö teemal.

Kodutöödena täita ülesandeid õppekäikudega seonduvatel teemadel: näiteks valgusreostuse mõõtmine või järve uurimine. Kodutöid hinnatakse ja kursus lõppeb eksamiga.

Kursust võib vormistada gümnaasiumis nõutava uurimistööna, artiklikogumikuna - nii on tehtud näiteks Võru gümnaasiumis. Teised koolid on kursust arvestanud valikainena.

Kõik õpilased käivad loodusteaduste koolis vabatahtlikult ja ilma õppemaksuta.

 

Kooli tööd korraldavad bioloogid

Juhani Püttsepp
juhani@emu.ee, 5159644

Eha Järv
eha.jarv@emu.ee, 53404438

 

 

Loodusteaduste kooli õpilased koera ülevaatusel
Zoomeedikumis 2015. aasta novembris.

Ove Maidla foto.