«Sissejuhatus loodusteaduslikku mõtlemisse» 2018/2019

«Sissejuhatus loodusteaduslikku mõtlemisse» on maaülikooli loodusteaduste kooli kursus gümnaasiumiõpilastele, koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga.
Õppetöö toimub kolmapäeviti pärastlõunastel aegadel kord kuus. Kodused uurimisülesanded on igaks kuuks. Tööd tuleb käsitsi kirjutada-vormistada kooli poolt antud kausta – õppejõududele hindamiseks. Vihik jääb õppeaasta lõpul maaülikoolile.
Kursus lõpeb suulise eksamiga maikuus. Iga õpilane peab olema valmis ühe oma kodutöö põhjal kaaskursuslastele ettekande pidama.
Kooli lõpetanud saavad lisaks diplomile kolm ainepunkti. Need võib soovi korral käiku lasta kõrgkoolis õppides.
Eesti Maaülikool on arvestanud loodusteaduste kooli lõpetanutele sisseastumisel kolm lisapunkti, kui nad kandideerivad loodusvarade kasutamise ja kaitse, vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia, loodusturismi, keskkonnakaitse, aianduse, põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekavadele.
 

Loodusfotograafia, kooli avamine
26.september kell 15.30
Eesti Maaülikooli Mõisamajas (Kreutzwaldi 1) ja hiljem maaülikooli dendropargis.
Loeng-praktikum: loodusfotograafia ABC
Õppejõud: Ingmar Muusikus
Oma fotoaparaat kaasa.
Õppetöö lõpeb hiljemalt kell 18.
Kodune töö: seeria omatehtud looduspilte Eesti sügisest.

Looduse õpperajad
10.oktoober kell 15.30
Väljasõit bussiga Tartust - Vanemuise alumisest parklast.
Retk Alam-Pedjal kaitsealale.
Õppejõud: Juhani Püttsepp
„Meie matkaradade head ja vead“. 
Tartus tagasi hiljemalt kell 19.30.
Kodune töö: oma matkaraja kirjeldus.

Loomaarstiteadus
7. november kell 15.30
Tartus Eesti Maaülikooli Zoomeedikumis
Karjala karukoera näitlik ülevaatus valveloomaarsti poolt.
Doktor Rainer Hõim kõneleb värvikatest juhtumitest oma töös väikeloomaarstina.
Anatoomiamuuseumi kuraator Eha Järv tutvustab anatoomia muuseumi ja skeletikogu.
Õppetöö lõpeb hiljemalt kell 18.30.
Kodune töö: oma kodulooma mõõtmine ja hinnang eluolule.

Ornitoloogia
5.detsember kell 15.30
Tartus, Eesti Maaülikooli Mõisamajas.
Ornitoloog Margit Päkk kõneleb Eesti röövlindude käekäigust.
Õppetöö lõpeb hiljemalt kell 18.
Kodune töö: talvine linnuvaatlus lambarasvapudeli abil

Taevavaatlused
16. jaanuar kell 17.30.
Väljasõit Tartust Vanemuise alumisest parklast – Tõraverre
Tartu Observatooriumisse.
Astronoom Laurits Leedjärv kõneleb Meie Universumist – mis võiks Maa peal asuv palja silmaga vaatleja sellest märgata
Juhani Püttsepp kõneleb valgusreostusest.
Tutvustame tähtkujusid.
Tartus tagasi hiljemalt kell 21.
Kodune töö: valgusreostuse määramine Orioni ja Lõvi tähtkujude abil.

Järveteadus
6.veebruar kell 15.30
Väljasõit Tartust Vanemuise alumisest parklast – Rahinge paisjärvele
Hüdrobioloog Kairi Maileht kõneleb Eesti järvedest, tutvustab talviseid vaatlusi järvel.
Tagasi Tartus hiljemalt kell 18.30.
Kodune töö: oma järvekirjeldus (võib teha kahe peale)

Entomoloogia
13.märts kell 15.30
Eesti Maaülikooli mõisamajas
Entomoloog Mati Martin tutvustab kevadisi Eesti päevaliblikaid.
Õppetöö lõpeb hiljemalt kell 18.
Kodune töö. Märka esimest kevadist liblikat, transektvaatlus.

Aiandus
17. aprill kell 15.30
Väljasõit Tartust Vanemuise alumisest parklast – maaülikooli Rõhu aiandisse.
Aednik Liivi Ennok näitab noorte ja vanade viljapuude lõikust Rõhul. Igaüks peab lõikama ühe puu nõnda, et aednik rahule jääb.
Tartus tagasi hiljemalt kell 18.30.

Varahommikune linnulaulu õppekäik
Mai alguspäevil Tartu Raadi kalmistul Margus Otsa juhendamisel, vajadusel eraldi ka Urmas Kalla juhendamisel Võrus ja Põlvas. Täpsem kokkulepe kevadtalvel, sõltuvalt kevade edenemisest.

Lõpueksam
15. mai Tartus Maaülikooli Mõisamajas.
Alates kl 15.30st.
Suuline eksam, teie vastuseid kuulab kolm õppejõudu.
Eksamile pääseb, kui kõik kodused tööd on saanud positiivse hinde. Eksamil ootame oskust arutleda aasta jooksul läbitud teemadel ning kodumaiste puuokste, linnulaulude, ja liblikaliikide määramist.

Kooli pidulik lõpetamine
22. mai pärastlõunal Põltsamaal
Loodusteaduste kooli pidulik lõpetamine koos Türi-Paide õpperühma ja õppejõududega.
 

EMÜ loodusteaduste kooli kava Türi-Paide-Laupa õppureile

Looduse õpperajad, kooli avamine

27.september Türil-Saarjõel.
Algus Türi Ühisgümnaasiumis 11.55.
„Meie matkaradade head ja vead“.
Väljasõit kohapealt tellitud bussiga Saarjõe matkarajale.
Õppejõud: Juhani Püttsepp, Ilme Iloste
Õppetöö lõpeb hiljemalt kell 15.30.
Kodune töö: oma matkaraja kirjeldus

Loomaarstiteadus
18. oktoober Tartus
Sõit bussiga Tartusse Eesti Maaülikooli Zoomeedikumi.
Algus kell 11.
Maaülikooli tutvustus.
Karjala karukoera näitlik ülevaatus valveloomaarsti poolt.
Dotsent Ragnar Leming selgitab tänapäevast vaadet loomade heaolule. 
Anatoomiamuuseumi kuraator Eha Järv tutvustab anatoomia muuseumi ja skeletikogu.
Tagasiteele saab asuda hiljemalt kell 14. 
Kodune töö: oma kodulooma mõõtmine ja hinnang eluolule.

Ornitoloogia
15.november Türil kell 11.55.
Ornitoloog Margit Päkk kõneleb Eesti röövlindude käekäigust.
Õppetöö lõpeb hiljemalt kell 14.
Kodune töö: talvine linnuvaatlus lambarasvapudeli abil

Loodusfotograafia
13. detsember Laupal algusega kell 11.55
Õppejõud: Ingmar Muusikus
Loeng-praktikum: loodusfotograafia ABC
Oma fotoaparaat kaasa.
Õppetöö lõpeb hiljemalt kell 14.30.
Kodune töö: seeria omatehtud looduspilte Eesti talvest.

Taevavaatlused
10. jaanuar Türil algusega kell 11.55
Vanemteadur Mait Lang tutvustab kaugseiret.
Juhani Püttsepp kõneleb valgusreostusest.
Õppetöö lõpeb hiljemalt kell 14.30.
Kodune töö: valgusreostuse määramine Orioni ja Lõvi tähtkujude abil.

Järveteadus
21.veebruar Türil algusega kell 11.55
Hüdrobioloog Kairi Maileht kõneleb Eesti järvedest, teeme talviseid vaatlusi Türi paisjärvel.
Õppetöö lõpeb hiljemalt kell 15.
Kodune töö: oma järvekirjeldus (võib teha kahe peale)

Geomaatika, aiandus
14. märts. Õppekäik Tartusse maaülikooli Metsamajja ja Rõhu aiandisse. Algus Tartus kell 11.
Tutvume Metsamaja laboritega.
EMÜ õppeosakonna juhataja Ina Järve õpetab aerofoto põhjal kodukohast kaardi valmistamist.
Aednik Liivi Ennok juhendab õunapuude lõikamist Rõhul. Igaüks peab lõikama ühe puu nõnda, et aednik rahule jääb.
Tagasisõit saab alata hiljemalt 15.30.

Entomoloogia
4.aprill, Paide gümnaasiumis algusega kl 11.55
Entomoloog Mati Martin tutvustab kevadisi Eesti päevaliblikaid.
Õppetöö lõpeb hiljemalt kell 14.
Kodune töö. Kevade esimene liblikas, transektvaatlus.

Varahommikune linnulaulu õppekäik
Ingmar Muusikuse juhendamisel mai alguspäevil (nii Türi kui ka Paide), täpsem kokkulepe kevadtalvel, sõltuvalt kevade edenemisest.

Lõpueksam
16. mai Türil
Suuline eksam Türil, teie vastuseid kuulab kolm õppejõudu.
Eksamile pääseb, kui kõik kodused tööd on saanud positiivse hinde. Eksamil ootame oskust arutleda aasta jooksul läbitud teemadel ning kodumaiste puuokste, linnulaulude, ja liblikaliikide määramist.

Kooli pidulik lõpetamine
22. mai pärastlõunal Põltsamaal
Loodusteaduste kooli pidulik lõpetamine koos Tartu õpperühma ja õppejõududega.