Maaülikooli loodusteaduste kooli õppekäikude kronoloogia

2004 kevad

Mai – entomoloogiaretked Kärkna metsa (juhendajad Jaan Viidalepp ning Märt Kruus)

Mai  – õppekäik Võrtsjärve limnoloogiakeskusse (Ain Järvalt, Tiina Nõges)

Juuni – õppekäik Haaslava kalakasvatusse (Tiit Paaver)

 

2004/2005

September – õppekäik marjakasvatustalu Kambjas (Kadri Karp)

Oktoober – mullaprofiili kaevamine Tähtvere metsas (Endla Reintam)

November – maaülikooli loomakliinikud ja anatoomiamuuseum (Kalmer Kalmus, Ants Kavak, Eha Järv)

Detsember – ekskursioon Laeva ja Vorbuse külmlautadesse (Jaan Miljan, Imbi Veermäe)

Veebruar – mis on toiduteadus? Loeng maaülikoolis (Mati Roasto)

Märts – embrüotehnoloogia praktikum (Ülle Jaakma)

Aprill – metsateaduslik õppekäik Järvseljale (Veiko Uri)

Mai – õppekäik Padakõrve laanekuklaste kaitsealale (Ants-Johannes Martin)

  

2005/2006

September – uurimislaevaga Võrtsjärvel, järvemuuseum (Ain Järvalt)

Oktoober  – jõgedeäärsed kooslused, õppekäik Pedja jõe luhtadele (Valdo Kuusemets, Kadri Meier)

November – Baeri maja ja baltisaksa looduseuurijad (Erki Tammiksaar)

Detsember – maaülikooli veterinaariaõpe ja anatoomiamuuseum (Alar Karis, Eha Järv)

Veebruar – looduse uurimisest satelliitide abiga, maaülikoolis (Urmas Peterson)

Märts – metsloomade jäljed, õppekäik Palupõhja (Tiit Randveer)

Aprill – ökoloogilised reoveepuhastid, õppekäik Kambjasse (Katrin Heinsoo)

Mai – mahetootmine ja mahepõllud Tartu lähistel (Anne Luik)

 

2006/2007

Alates 2006/2007 kannab kursus nime: «Sissejuhatus loodusteaduslikku mõtlemisse»

 

September - looduse õpperajad. Käik Alam-Pedja looduskaitseala Selli matkarajale (Juhani Püttsepp)

Oktoober - metsa hooldamisest. Õppekäik Järvselja metsadesse (Olevi Kull)

November - astronoomilised vaatlused. Õppekäik Tõraverre  (Jaak Jaaniste)

Detsember - sissejuhatus loomaanatoomiasse Zoomeedikumis. Hundi ja koera võrdlus. (Eha Järv ja Maarja Uri)

Veebruar - hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel. Õppekäik Võrtsjärve limnoloogiakeskusse (Reet Laugaste)

Märts - milleks on vajalik jahipidamine? Õppekäik Palupõhja külla (Jaak Volmer, Tartu jahindusklubi)

Aprill - võimalused uurida putukate füsioloogiat. Maaülikoolis (Katrin Jõgar)

Mai - sissejuhatus sordiaretusse.Õppekäik Polli aedadesse (Ave Kikas)

 

2007/2008

September - milleks meile loodusturism? Õppekäik Alam-Pedja looduskaitseala Kirna matkarajale (Juhani Püttsepp)

Oktoober - mullaprofiili kaevamine. Õppekäik Tartu-lähedasse metsa (Endla Reintam)

November – meteoorivaatlus. Õppekäik Tõraverre (Tõnis Eenmäe)

Detsember - sissejuhatus loomaanatoomiasse. Õppekäik Zoomeedikumi (Eha Järv)

Veebruar - hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel. Õppekäik limnoloogiakeskusse (Reet Laugaste)

Märts - looduse uurimisest satelliitide abiga. Loeng maaülikoolis (Urmas Peterson)

Aprill - milleks on vajalik jahipidamine? Õppekäik Palupõhja külla (Jaak Volmer, Tartu jahindusklubi)

Mai - kuidas korraldub metskond? Õppekäik Erastvere metskonda (Priit Kask, Erastvere metskond)

  

2008/2009

September - millest võiks meile kõnelda üks looduse õpperada? Käik Alam-Pedja looduskaitseala Kirna matkarajale (Juhani Püttsepp)

November - mis juhtub putukatega sügisel ja kuidas seda mõõta? Õppekäik maaülikooli eksperimentaalentomoloogia laborisse (Külli Hiiesaar)

November - tähistaeva ja meteooride vaatlemine. Õppekäik Tõraverre (Tõnis Eenmäe)

Detsember -milliseid ideid võiks 21. sajandi inimene üles korjata loomaanatoomia muuseumist. Õppekäik maaülikooli Zoomeedikumi, anatoomiamuuseumi ja kliinikutesse (Eha Järv)

Veebruar -hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel. Õppekäik Võrtsjärve jääle, limnoloogiakeskusse ja järvemuuseumisse (Reet Laugaste)

Märts - maastikuarhitektuur – kas ka tegelikult olemas või olemas ainult kujutelmade? Loeng maaülikoolis (Anna-Liisa Unt)

Aprill- miks on tähtis aretada ja koduaias kasvatada Eesti puuvilja- ja marjasorte? Viljapuude lõikamisest. Õppekäik Polli aiandusuuringute keskusse (Ave Kikas)

Mai- kuidas vaadelda rändavaid linde? Õppekäik Aardla poldrile (Leho Luigujõe)

 

2009/2010

September - «Millest võiks meile kõnelda üks looduse õpperada». Õppekäik Alam-Pedja looduskaitseala Kirna matkarajale (Juhani Püttsepp)

Oktoober - jõe kirjeldamine. Õppekäik Elva jõe ülemjooksule (Rein Järvekülg)

November - hinnang looma välimusele ja heaolule koera ning lehma näitel. Õppekäik maaülikooli Zoomeedikumi, anatoomiamuuseumi ja kliinikutesse (Eha Järv)

Detsember - tähistaeva ja geminiidide meteoorivoolu vaatlemine. Õppekäik Tõraverre (Tõnis Eenmäe)

Veebruar - kuidas tegelikult energiat säästa. Loeng maaülikoolis (Mart Hovi)

Märts - hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel. Õppekäik Võrtsjärve jääle, limnoloogiakeskusse ja järvemuuseumisse (Reet Laugaste)

Märts - märgid ja jäljed kevadises metsas. Õppekäik Laeva metsadesse (Ilmar Rootsi)

Aprill - õppekäik maaülikooli Rõhu viljapuuaeda. Viljapuude istutamine ja lõikamine (Madli Jalakas)

 

2010/2011

September - õppekäik Matsimäe-Simisalu matkarajale (Ingmar Muusikus ja Juhani Püttsepp).

September – mullaprofiili kaevamine, õppekäik Puhja lähistele (Endla Reintam).

Oktoober - maastikuarhitektuuri loeng Tallinna Inglise kolledžis ja järgnev praktikum Tallinna tänavatel (Anna-Liisa Unt).

Oktoober - õhtune õppekäik Alam-Pedja looduskaitseala Kirna matkarajale (Juhani Püttsepp).

November – õppekäik Zoomeedikumi. Spermide liikuvuse mõõtmine, kunstliku viljastamise praktiline õppus (Ants Kavak, Pille Pärn, Ülle Jaakma). Pilguheidud loomakliinikutesse ning anatoomia muuseumi (Eha Järv).

November - hinnang looma välimusele ja heaolule koera ning lehma näitel. Õppekäik maaülikooli Zoomeedikumi (Eha Järv).

Detsember - Jaak Jaaniste loeng Tallinna Reaalkoolis: kooliõpilaste võimalustest astronoomias.

Detsember – Vanade eestlaste tähistaevas. Mida kujutab endast valgusreostus? (Mare Rusalepp, Tõnis Eenmäe). Õppekäik Tõraverre, Tartu observatooriumi.

Jaanuar  – müra ja selle mõõtmine. Loeng maaülikoolis (Matis Luik, Piret Kliimak).

Veebruar - hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel. Õppekäik Võrtsjärve jääle, limnoloogiakeskusse ja järvemuuseumisse (Reet Laugaste, Kristel Panksepp).

Märts - hüdrobioloogilised vaatlused talvisel Võrtsjärvel. Limnoloogiakeskuse ja järvemuuseumi külastamine (Reet Laugaste, Kristel Panksepp, Lea Tuvikene, Arvo Tuvikene).

Märts - märgid ja jäljed kevadises metsas. Õppekäik Laeva metsadesse koos jahindusteadlase Ilmar Rootsiga.

Aprill – keskkonnasõbralik toit ja keskkond. Loeng Viimsi gümnaasiumis (Sirli Pehme).

Aprill - õppekäik Rõhu viljapuuaeda. Praktiline töö: viljapuude lõikamine (Liivi Ennok).

Mai – õppekäik maaülikooli Polli aiandusuuringute keskusse. Kodumaised viljapuusordid ja väiketootmine. (Neeme Univer, Toivo Univer, Liidia Klaas).

 

2011/2012

September – Eesti huntide elust, nende käitumisest ja kaitsmisest, õhtune õppekäik Alam-Pedja looduskaitsealale ja hundiradadele (Ilmar Rootsi ja Juhani Püttsepp).

Oktoober – mullaprofiili kaevamine, õppekäik Lõuna-Eestisse (Endla Reintam).

November – hinnang looma välimusele ja heaolule koera ning lehma näitel, õppekäik maaülikooli Zoomeedikumi, anatoomiamuuseumi ja kliinikutesse (Eha Järv).

Detsember – valgusreostusest ja selle mõõtmisest, õppekäik Tõraverre (Tõnis Eenmäe).

Jaanuar – müra ja selle mõõtmine, loeng maaülikooli Tehnikamajas (Märt Reinvee).

Veebruar – hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel, õppekäik Võrtsjärve jääle ja limnoloogiakeskusse (Reet Laugaste).

Märts – looduse õpperajad, õppekäik Alam-Pedja looduskaitseala Kirna matkarajale (Juhani Püttsepp).

Aprill – õunapuu lõikamine, õppekäik maaülikooli Rõhu viljapuuaeda (Liivi Ennok).

 

Jõe- ja järvekool

September – õppekäik Põlvamaa väikejärvedele (Ingmar Ott, Toomas Kõiv).

September – jõe monitooring, õppekäik Elva jõele Peedul (Sirje Vilbaste, Kai Piirsoo, Kairi Käiro, Aive Kõrs, Rein Järvekülg).

Oktoober – loeng Eesti jõgedest (Sirje Vilbaste, Peeter Pall).

November – Eesti sisevete kalad, loeng Maaülikoolis (Ervin Pihu).

Detsember – loeng Peipsi järvest (Külli Kangur, Olga Buhvestova , Kristel Panksepp).

Jaanuar – loeng planktonist kui veekogu ökosüsteemi olulisest osast. Järveuurijate elust (Juta Haberman).

Veebruar – talvine järvemonitooring Võrtsjärvel, õppekäik limnoloogiakeskusse (Reet Laugaste).

Märts – vetikad kui järveseisundi indikaatorid, algloomad meie siseveekogudes, loeng (Kairi Maileht, Priit Zingel).

Aprill – loeng veeussidest (Tarmo Timm).

Mai – Loeng Võrtsjärve uurimisest (Lea Tuvikene) ja kalade käitumisest (Arvo Tuvikene).

 

2012/2013

September – metsa kirjeldamine, õppekäik Tiksoja metsa (Peep Põntson ja Mare Leis).

Oktoober – looduse õpperajad, õppekäik Alam-Pedja looduskaitseala metsatallu (Juhani Püttsepp).

November – looma heaolule, õppekäik maaülikooli Zoomeedikumi, anatoomiamuuseumi ja kliinikutesse (Eha Järv).

Detsember – Eesti taevas, õppekäik Tartu Tähetorni, planetaariumikülastus (Erik Tago ja Tõnis Eenmäe).

Jaanuar – müra ja selle mõõtmine, loeng maaülikooli Tehnikamajas (Märt Reinvee).

Veebruar – hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel, õppekäik Võrtsjärve jääle ja järveäärsesse laborisse (Reet Laugaste).

Märts – õunapuulõikus, õppekäik maaülikooli Rõhu viljapuuaeda (Liivi Ennok).

Aprill – linnulaulu kuulamine, õppekäik Raadi kalmistule Tartus (Hannes Pehlak).

 

Kursus  Lääne-Virumaa õpilastele

September –  matkarajad looduses, õppekäik Endla allikatele (Juhani Püttsepp).

Oktoober – Millest kõnelevad rabad? Õppekäik Pikasaare soos (Edgar Karofeld).

November– loomade heaolu, õppekäik maaülikooli Zoomeedikumis (Andres Aland, Eha Järv)

Detsember –  kooliõpilaste võimalustest astronoomias, õppekäik Tartu tähetorni, planetaariumikülastus (Alar Puss ja Andres Kuperjanov).

Jaanuar –  müra kui oht, mürareostuse mõõtmisest. Loeng ja praktiline töö Sagadis (Matis Luik, Märt Reinvee).

Veebruar – talvised mõõtmised järvel. Eesti järvede seire, õppekäik Uljaste järvele ( Reet Laugaste)

Märts – maastikuarhitektuur – mis see on. Loeng ja praktiline töö Sagadis (Anna-Liisa Unt).

Aprill – Eesti õunapuudest ja õunapuuaedadest, loeng ja õunapuulõikus Sagadis (Toivo Univer).

 

2013/2014

September - geoloogiline õppekäik Tartu kalmistu paljandile. Juhendab Kristel Kirsimäe.

Oktoober  –   looduse õpperajad: plussid ja miinused. Õppekäik Alam-Pedja looduskaitseala keskusesse ja Kirna matkarajale. Juhendab Juhani Püttsepp.

November –  hinnang kodulooma välimusele ja heaolule. Õppekäik maaülikooli Zoomeedikumi, anatoomiamuuseumi ja kliinikutesse. Juhendab Eha Järv.

Detsember – müra ja selle mõõtmine. Loeng Tartus, maaülikooli Tehnikamajas. Lektor Märt Reinvee.

Jaanuar – «Mida võiks gümnaasiumiõpilane taevas tähele panna» Õppekäik Tartu observatooriumisse Tõraveres. Juhendab Jaak Jaaniste.

Veebruar – hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel. Õppekäik Võrtsjärve jääle ja järveäärsesse laborisse. Juhendab Reet Laugaste.

Märts – õunapuulõikus. Õppekäik maaülikooli Rõhu viljapuuaeda. Juhendavad Polli aianduskeskuse vanemteadur Toivo Univer ja Rõhu aednik Liivi Ennok.

Aprill – linnulaulu kuulamine. Õppekäik Raadi kalmistule Tartus. Juhendaja Hannes Pehlak.

 

Kursus Lüllemäe kooli õpilastele

September – järvede uurimisest. Juhendab Reet Laugaste. Käik järve äärde.

Oktoober – looduse õpperajad. Sõit Eesti lõunapiirile, Naha küla matkarajale.Juhendab Juhani Püttsepp

November – kodulooma välimus ja heaolu koera näitel. Õppekäik maaülikooli Zoomeedikumi, anatoomiamuuseumi ja kliinikutesse. Juhendab Eha Järv.

Detsember – talvisest lindude vaatlemisest ja toitmisest. Juhendab Riho Kinks.

 

2014/2015

«Sissejuhatus loodusteaduslikku mõtlemisse»

September – kuidas kirjeldada ühte puud (metsamees Märt Bratka, samblauurija Mare Leis, samblikuuurija Tiina Randlane).

Oktoober – looduse õpperajad: plussid ja miinused. Õppekäik Alam-Pedja looduskaitseala keskusesse ja Kirna matkarajale (Juhani Püttsepp).

November – hinnang kodulooma välimusele ja heaolule.Õppekäik maaülikooli Zoomeedikumi anatoomiamuuseumi ja kliinikutesse (Eha Järv).

Detsember – aialinnud talvel ja nende lisatoitmine (Eesti Ornitoloogiaühingu direktor Andres Kalamees).

Jaanuar – hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel. Õppekäik Võrtsjärve jääle, limnoloogiakeskusse ja järvemuuseumi (Reet Laugaste).

Veebruar – taevavaatlused. Õppekäik Tartu tähetorni ja planetaariumi (Tartu Ülikooli teadusajaloolane Lea Leppik).

Märts – võimalused saada Eesti toidutootjaks. Õppekäik Cautese maiustusetööstusesse Nõos (Katrin Laikoja).

Aprill – õunapuulõikus, õppekäik maaülikooli Rõhu viljapuuaeda (Liivi Ennok).

 

«Õpime loodust märkama ja kirjeldama»

Kursus Lüllemäe kooli õpilastele

September – sõit Urvaste puuhiiglaste juurde: Tamme-Lauri tamm, Mäe-Lõhtsuu tamm, Siiriuse kask (Juhani Püttsepp ja Tamme gümnaasiumi õpilane Hanna-Annika Kuulmets).

Oktoober – maakivide uurimine.  Õppekäik Karula rahnude juurde (Kristel Kirsimäe).

November –  koera koolitus (Tiia Ariko). Õppekäik maaülikooli Märja katselauta (Birgit Aasmäe).

Detsember – tähistaevas Eesti kohal. Meie tähtkujud. Koodi ja Reha ehk Orioni vaatlus (Juhani Püttsepp).

 

2015/2016

«Sissejuhatus loodusteaduslikku mõtlemisse»

September – Mida loodusfotograafias võiks algatuseks silmas pidada? Loeng ning õppekäik Vapramäe matkarajal. Juhendab fotograaf Ingmar Muusikus.

Oktoober  –   Looduse õpperajad: plussid ja miinused. Õppekäik Alam-Pedja looduskaitseala keskusesse ja Kirna matkarajale. Juhendab Juhani Püttsepp.

November –  Metsloomade ravimisest – lektor Madis Leivits. Õppekäik maaülikooli Zoomeedikumi ja anatoomiamuuseumi. Juhendab Eha Järv.

Detsember – Aialinnud talvel ja nende lisatoitmine. Juhendab Eesti Ornitoloogiaühingu direktor Andres Kalamees.

Jaanuar –  Loeng kaugseirest – Urmas Peterson. Õppekäik Tartu observatooriumisse Tõraveres.

Veebruar – Hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel. Õppekäik Võrtsjärve jääle ja järveäärsesse laborisse. Juhendab Reet Laugaste.

Märts – Kevadliblikatest ja nende määramisest. Loeng – Mati Martin.

Aprill – õunapuulõikus. Õppekäik maaülikooli Rõhu viljapuuaeda. Juhendab Rõhu aednik Liivi Ennok.

 

2016/2017

«Sissejuhatus loodusteaduslikku mõtlemisse»

September – „Loodusretked ja loodusfotograafia“. Kõnelevad ja pilte näitavad fotograaf Ingmar Muusikus ja Juhani Püttsepp.

Oktoober  –   Looduse õpperajad, nende head ja vead. Õppekäik Alam-Pedja kaitseala Kirna matkarajale. Juhendab Juhani Püttsepp.

November –  Metsloomade ravimisest – lektor Madis Leivits. Noore karjala karukoera Susi näitliku ülevaatuse toimetavad loomaarstid Mait Klaassen ja Maarja Tagel. Õppekäik maaülikooli Zoomeedikumi ja anatoomiamuuseumi. Juhendab Eha Järv.

Detsember – Kalakajakate pikaajalised vaatlused Matsalus. Loengu peab teadur Kalev Rattiste. Aialinnud talvel ja nende lisatoitmine. Oma kogemustest kõnelevad loodusteaduste kooli vilistlased.

Jaanuar –  Õppekäik Ahhaa-keskusesse. Planetaariumi külastus, taevavaatlustest kõneleb õpetaja Hillar Uudevald. Valgusreostusest räägib Juhani Püttsepp.

Veebruar – Hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel. Õppekäik Võrtsjärve jääle ja järveäärsesse laborisse. Juhendab Reet Laugaste.

Märts – Kevadliblikatest ja nende määramisest. Loeng – Mati Martin.

Aprill – Õunapuulõikus. Õppekäik maaülikooli Rõhu viljapuuaeda. Juhendab Rõhu aednik Liivi Ennok.

 

2017/2018

«Sissejuhatus loodusteaduslikku mõtlemisse»

September – „Loodusretked ja loodusfotograafia“. Kõnelevad ja pilte näitavad fotograaf Ingmar Muusikus ja Juhani Püttsepp.

Oktoober  –   Looduse õpperajad, nende head ja vead. Õppekäik Alam-Pedja kaitseala Kirna matkarajale. Juhendab Juhani Püttsepp.

November –  Loomaarstiteadus. Lektor Rainer Hõim "Sagedasemad ravijuhtumid tänapäeva loomaarsti praktikas". Õppekäik maaülikooli Zoomeedikumi ja anatoomiamuuseumi. Juhendab Eha Järv.

Detsember –  Ornitoloogia. Õppejõud Eesti linnuharulduste komisjoni esimees Margus Ots „Linnuvaatlused talvel“

Jaanuar –  Õppekäik Ahhaa-keskusesse. Planetaariumi külastus, taevavaatlustest kõneleb õpetaja Hillar Uudevald. Valgusreostusest räägib Juhani Püttsepp.

Veebruar – Hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel. Õppekäik Võrtsjärve jääle ja järveäärsesse laborisse. Juhendab Reet Laugaste.

Märts – Kevadliblikatest ja nende määramisest. Loeng – Mati Martin.

Aprill – Õunapuulõikus. Õppekäik maaülikooli Rõhu viljapuuaeda. Juhendab Rõhu aednik Liivi Ennok.

 

Kuusalu ja Loksa kursuse kava

September –  Loomaarstiteadus. Lektor Rainer Hõim "Sagedasemad ravijuhtumid tänapäeva loomaarsti praktikas". Õppekäik maaülikooli Zoomeedikumi ja anatoomiamuuseumi. Juhendab Eha Järv.

Oktoober  –   Looduse õpperajad, nende head ja vead. Jalgsiretk Eesti mandriosa kõige põhjapoolsemasse punkti Purekkari neemele. Juhendab Juhani Püttsepp.

Novembere –  Ornitoloogia. Õppejõud Eesti linnuharulduste komisjoni esimees Margus Ots „Linnuvaatlused talvel“

Detsember – „Loodusretked ja loodusfotograafia“. Kõneleb ja pilte näitab fotograaf Ingmar Muusikus.

Jaanuar –  "Taeva ABC". Taevavaatlustest kõneleb Ahhaa-keskusese planetaariumi tährgiid Hillar Uudevald. Valgusreostusest räägib Juhani Püttsepp.

Veebruar – Hüdrobioloogilised vaatlused talvisel järvel. Õppekäik Kahala järvejääle. Juhendab Reet Laugaste.

Märts – Mullateadus. Aiandus. Õppejõud EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi õppedirektor Endla Reintam. Õppekäik maaülikooli Rõhu viljapuuaeda. Õunapuulõikust juhendab aednik Liivi Ennok.

Aprill – Kevadliblikatest ja nende määramisest. Loeng – Mati Martin.